Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Helsepersonell i filmen Håp

I Håp møter vi Anja som får vite at hun har uhelbredelig kreft på lille julaften. Filmen skildrer flere møter mellom Anja og helsepersonell i ulike roller. Her er oppgaver til filmen om kommunikasjons- og relasjonsferdigheter.

Den vanskelige beskjeden

 1. Hvordan gir Anjas fastlege henne beskjed om sykdommen?

 2. Hvorfor er det så viktig at Tomas også er til stede under samtalen?

 3. Hvordan reagerer Anja da hun får beskjeden om den uhelbredelige diagnosen?

 4. Hvorfor ønsker ikke Anja å fortelle noe om diagnosen til barna og til resten av familien i starten?

Uvisshet

 1. På hvilken måte forsøker helsepersonellet i filmen å gi Anja støtte og omsorg i tiden fra diagnose og fram til operasjonen?

 2. Hvorfor tror du det er så viktig for Anja å få klare svar fra helsepersonellet?

 3. Hvordan bør man som helsepersonell ivareta usikre og redde pasienter som nettopp har fått en alvorlig diagnose?

Pårørende

 1. La du merke til episoder i filmen der Anjas pårørende blir støttet av helsepersonell?

 2. Gi eksempler på hvordan man som helsepersonell bør ivareta de pårørende til noen som er alvorlig syke?

Relasjons- og kommunikasjonsferdigheter

 1. Hva menes med relasjons- og kommunikasjonsferdigheter?

 2. Hvorfor er disse ferdighetene så viktige for helsepersonell som jobber med alvorlig syke mennesker og deres pårørende?

 3. Finner du eksempler på gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter i filmen Håp?


Relatert innhold

Håp skildrer en sår historie om hvordan det er å få en uhelbredelig kreftdiagnose dagen før julaften.

CC BY-SASkrevet av Tina Andersson. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 06.05.2021

Læringsressurser

Empati, respekt og toleranse