Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Alle har sin historie

Alle har sine historier og opplevelser som påvirker dem. Vi kan velge hvilke historier vi deler med andre. Det å få ta del i andres historier gir deg større forståelse for det mennesket du møter.
Eldre dame med avis i fanget ser på mobilen. Hun smiler. I bakgrunnen sitter en eldre mann med avis i en sofa og ser bort på kvinnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Refleksjonsoppgaver

  1. Kan du gi eksempler på hendelser i ditt eget liv som har påvirket deg til å bli den du er? Del gjerne eksemplene dine med en medelev. Diskuter hva som gjorde at disse hendelsene preget dere.

  2. Kan du gi et eksempel på en eller flere større hendelser i Norge eller i verden som du mener har vært med på å prege livet ditt?

  3. Kan du finne noen eksempler på større hendelser i Norge som du tror har vært med på å prege livet til de som er over 70 år i dag? Del eksemplene dine med en medelev, og diskuter hvorfor og på hvilken måte dere tror disse hendelsene har preget livet til de eldre.

Intervju

I denne oppgaven skal dere intervjue et eldre menneske. Personen bør helst være over 70 år. Hensikten med intervjuet er å hente inn historier som har vært med på å prege livet til denne personen.

  • Lag spørsmål til intervjuet.

  • Spør om å få ta bilder av den dere intervjuer.

  • Spør om personen har noen bilder fra begivenhetene de forteller om, og om dere kan få skanne disse for å bruke i presentasjonen.

Lag en presentasjon av intervjuet, og del den med klassen.

Diskusjon

  • Hvilke likhetstrekk finner dere mellom intervjuene? Hvorfor tror dere det er slik?

  • Hvilken nytte har en helsefagarbeider av å lytte til andres historier?

  • Hvordan kan dere vise respekt for andres historier?

Relatert innhold

For å vise den andre at du er interessert og ønsker å forstå, må du lytte aktivt til det den andre prøver å formidle både med ord og med kropp.

CC BY-SASkrevet av Marit Smith Sørhøy, Wenche Heir og Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 02.12.2021

Læringsressurser

Empati, respekt og toleranse