Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Skogbruk

Nesten 40 prosent av landarealet i Norge er dekt av skog. Årlig hogges rundt 10 millioner kubikkmeter tømmer. Moderne skogbruk er mekanisert, og mye arbeid utføres med avanserte maskiner. En skogbruker trenger også gode kunnskaper om det biologiske mangfoldet i skogen.

Arbeidsoppgavene til skogbrukeren

Skogbruk er ei næring som hvor man tenker langsiktig. Det tar mange år fra et tre spirer til det kan hogges. Underveis kan vi stelle skogen for å oppnå bedre kvalitet og økonomisk utbytte. I dette emnet lærer du om hvordan vi skjøtter skogen gjennom livsløpet til et tre.

Læringsressurser

Arbeidsoppgavene til skogbrukeren