Hopp til innhold

Fagstoff

Skogsdrift: Hogst og kjøring av tømmer (i 360)

I denne interaktive 360-ressursen kan du ved hjelp av bilder, filmer og tekster lære om hvordan skogsdrift foregår. Lykke til med utforskinga!
Hvordan utforske skogsdrifta

Velg fullskjerm øverst til høyre og flytt deg mellom de ulike scenene ved å klikke på pilene. Se deg rundt og klikk på pluss-ikonene, tekstene og filmene for å få mer informasjon. For å få informasjon om stedet der du står, klikker du på i-ikonet nede til venstre. For å komme tilbake til åpningsscenen klikker på huset nede til venstre.

Maskinell skogsdrift står for det meste av avvirkningen i Norge i dag. Hogstmaskinen feller og kvister treet og kapper tømmeret. Årlig hogges det mellom 9 og 11 millioner kubikk tømmer i Norge. Hogstmaskiner tar seg av hogsten av omtrent 95 prosent av dette volumet.

Tømmeret kjøres til skogsbilveg med lassbærer. På velteplassen ved vegen legges tømmeret opp i velter (eller lunner). De ulike sortimentene legges i hver sine lunner. Tømmeret skal ligge slik at tømmerbilen kan stå på vegen og lesse opp med kran.

Under arbeidet skal det tas hensyn til miljøet, og skogbruket følger egne miljøstandarder for hvordan arbeidet skal utføres.

Bildene og filmene i denne ressursen er fra hogst og kjøring utført i undervisningssituasjon ved Solør videregående skole Sønsterud. Takk til elever og lærere som har bidratt.

Relatert innhold

I dette emnet følger vi prosessen fra treet plantes i skogen til det hogges, bearbeides i industrien og ender opp som ferdige byggematerialer.

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 17.06.2022

Læringsressurser

Arbeidsoppgavene til skogbrukeren