Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Skogbruk

Nesten 40 prosent av landarealet i Norge er dekt av skog. Årlig hogges rundt 10 millioner kubikkmeter tømmer. Moderne skogbruk er mekanisert, og mye arbeid utføres med avanserte maskiner. En skogbruker trenger også gode kunnskaper om det biologiske mangfoldet i skogen.

Fra skog til trelast

I Norge har vi lange tradisjoner med å bruke tre som byggemateriale i alt fra hus til broer. I dette emnet følger vi prosessen fra treet plantes i skogen til det hogges, bearbeides i industrien og ender opp som ferdige byggematerialer. Bli med på reisen fra skog til ferdig trelast!

Læringsressurser

Fra skog til trelast