Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Skogbruk

Nesten 40 prosent av landarealet i Norge er dekt av skog. Årlig hogges rundt 10 millioner kubikkmeter tømmer. Moderne skogbruk er mekanisert, og mye arbeid utføres med avanserte maskiner. En skogbruker trenger også gode kunnskaper om det biologiske mangfoldet i skogen.

Biologisk mangfold i skogen

Det finnes ca. 22 000 plante- og dyrearter tilknyttet skogarealene i Norge. I dette emnet lærer du om noen av artene som finnes i skogen. Hva er biologisk mangfold, og hvorfor skal vi ta hensyn til det biologiske mangfoldet i skogen? Hvordan kan vi ta vare på ulike arter og samtidig drive skogbruk?

Læringsressurser

Biologisk mangfold i skogen