Hopp til innhold

Film og filmklipp

Artskunnskap og systematikk i blåbærgranskogen

Hvis du bruker øynene godt, er det nokså mange arter å finne selv i en næringsfattig blåbærgranskog. Bli med på en omvisning og se på nakenfrøede planter, karplanter, karsporeplanter og moser.

Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Hanne Hegre Grundt
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Biologisk mangfold i skogen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter