Hopp til innhold

Film og filmklipp

Film: Skogen

Skogen er et viktig økosystem for mange plante- og dyrearter, og her finner vi mange eksempler på samspill mellom arter. I tillegg sørger skogen for sirkulasjon og rensing av vann og luft, den lagrer karbon og hindrer erosjon.

LK20

Film om skogen

Sist oppdatert 26.09.2021
Skrevet av Hanne Hegre

Læringsressurser

Biologisk mangfold i skogen