Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Skogbruk

Nesten 40 prosent av landarealet i Norge er dekt av skog. Årlig hogges rundt 10 millioner kubikkmeter tømmer. Moderne skogbruk er mekanisert, og mye arbeid utføres med avanserte maskiner. En skogbruker trenger også gode kunnskaper om det biologiske mangfoldet i skogen.

Skogbruk – næring, yrke og utdanning

Skogbruket har vært ei viktig næring i Norge i over tusen år, og vi har eksportert tømmer og materialer til mange land. Arbeidet i skogen har endret seg, men skogbruket er fortsatt ei viktig næring. I dette emnet lærer du om næringa. Emnet handler også om yrker og utdanning innenfor skogbruket.

Læringsressurser

Skogbruk – næring, yrke og utdanning