Hopp til innhold

Fagstoff

Skogplanting

Skogplanting er en investering for framtida. Skogen du planter i dag, skal hogges om kanskje 70–100 år. Her lærer du om produksjon av skogplanter og hvordan skogplanting utføres.

I bakgrunnen står det en person som planter skog. I forgrunnen står det ei lita granplante som er satt ned inntil en stubbe. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skogplanter

Når vi planter skog, sørger vi for at ny skog etablerer seg raskt på hogstflata. Plantene vi setter ut, er mellom ett og to år gamle og kan derfor konkurrere godt med annen vegetasjon som kommer opp etter hogst.

Det forskes og arbeides for å produsere planter av best mulig kvalitet og som har gener som gir mest mulig tilvekst i skogen. På egne frøplantasjer gjøres det kontrollerte krysninger for å få det beste plantematerialet.

I presentasjonen under kan du lese om hvordan skogplantene produseres. For at du skal gjøre en god jobb, er det viktig at du kjenner til hvordan plantene skal behandles.

Skogplanting

I den neste presentasjonen finner du en beskrivelse av hvordan vi utfører jobben med planting av skog, og hva slags redskap vi bruker. En riktig utført plantejobb gjør at flest mulig planter overlever og etablerer seg godt.

blir noen ganger utført før planting der det er tjukt .

Du kan lese mer om markberedning på denne sida om foryngelse av skog.

Planteantall

Plantetettheten vil avhenge av boniteten. Jo høyere bonitet, jo høyere antall planter bør settes ut. Hvis du skal plante, kan oppdragsgiver opplyse deg om ønsket planteantall du skal sette ut per dekar.

En tommelfingerregel er å gange bonitetstallet med 11 for gran og 14 for furu.

Eksempel med bonitet G20: 20 ⋅ 11 = 220. Det vil si 220 granplanter per dekar.

Undersøkelser viser at en del planter dør etter planting. Ønske om mest mulig tilvekst i skogen for å binde mer CO2 har også ført til at rådet om antall planter per dekar er økt.

Les mer om anbefalt planteantall i Innlandet på nettsidene til Statsforvalteren.

Planteavstand

Jo flere planter som skal settes ut per dekar, jo tettere skal plantene stå. Tabellen viser planteavstand ved ulike planteantall per dekar.

Planteantall per dekar

Planteavstand i meter

100

3,2

160

2,5

210

2,2

250

2

Eksempel: Hvis det skal stå 250 planter per dekar etter planting, hvor lang avstand skal du da ha mellom plantene?

Husk at gode planteplasser er viktigere enn eksakt avstand.

Slik regner du ut planteavstand

Det skal settes ut 250 planter per dekar. Hva blir da avstanden mellom hver plante? Ett dekar er 1000 m2.

Vi finner først ut hvor mange kvadratmeter det blir per plante:

1000 m2/antall planter
1000 m2/ 250 = 4 m2

Det blir ei plante per 4 kvadratmeter. Hvis vi tar kvadratrota av 4, får vi avstanden mellom hver plante:

4  = 2

I dette tilfellet skal vi ha 2 meter mellom hver plante.

Akkord eller timelønn?

Betaling for skogplanting kan gjøres på to måter:

  • akkord – den som planter, får betalt per plante som settes ut
  • timelønn – den som planter, får betalt for hver arbeidstime

Diskuter:
Hva er fordelene og ulempene ved de to metodene?

Undersøk:
Hva er vanlig betaling for skogplanting i området der du bor?

Hva kan du om skogplanting? Test deg selv!


Relatert innhold

Å forynge skogen vil si å etablere ny skog. Det er tre metoder for å forynge skogen: naturlig foryngelse, planting av trær eller såing.


Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 19.03.2021

Læringsressurser

Arbeidsoppgavene til skogbrukeren