Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvor mange planter trenger du?

I denne oppgaven lærer du å beregne hvor mange planter du trenger hvis du skal plante skog.
Liten granplante som ligger på en stubbe. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Planteantall

Hvor mange planter vi skal ha per dekar, varierer og tar utgangspunkt i boniteten. Denne tabellen viser planteantall på ulike boniteter:

Bonitet

Planteantall

G23

275

G20

240

G17

220

G14

180

G11

140

G8

90

Oppgave: Slik regner du ut planteantall

Oppgave 1

Hvor mange planter trenger du hvis du skal plante ei hogstflate på 20 dekar og boniteten er G14? Bruk tabellen over. Hvor mange kasser skal du da bestille?

Sjekk fasit her

På G14 trenger du 180 planter per dekar. Hogstflata er på 20 dekar.

Du trenger: 180 · 20 = 3600 planter.

Det er 500 planter i hver kasse: 3600 : 500 = 7,2

Vi må runde opp til nærmeste hele tall. Vi trenger 8 kasser med planter.

Oppgave 2

Hvor mange plantekasser må du bestille hvis du skal plante på ei hogstflate som er 5,5 dekar og boniteten er G20?

Sjekk fasit her

På bonitet G20 trenger du 240 planter per dekar. Arealet er 7,5 dekar.

Du trenger: 240 · 7,5 = 1800 planter.

Det er 500 planter i hver kasse: 1800 : 500 = 3,6

Vi runder opp til nærmeste hele tall. Du trenger 4 kasser med planter.

Oppgave 3

Hvor mye vil det koste å kjøpe inn planter til hogstflatene du har regnet på? Hvor selger de skogplanter der du bor? Ta kontakt med dem, undersøk prisen på skogplanter, og regn ut innkjøpskostnaden.

Oppgave 4

Hvor mye får den som planter, betalt per plante? Undersøk satsene i området der du bor.

Hvor mye blir arbeidskostnaden per dekar for de hogstflatene du regnet på i oppgave 1 og 2?

Oppgave 5

Hva blir den totale kostnaden for å plante de to hogstflatene? Legg sammen prisen for innkjøp av planter og arbeidskostnader.

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 14.09.2020

Læringsressurser

Arbeidsoppgavene til skogbrukeren