Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. SkogbrukChevronRight
  5. Måling av tømmer og skogChevronRight
  6. Bonitet – jordas produksjonsevneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bonitet – jordas produksjonsevne

Skogbruk er ei kommersiell næring der produksjonen må planlegges. I og med at det tar lang tid fra et tre blir plantet og til det kan felles, snakker vi virkelig om langtidsplanlegging.

Når vi skal nyplante på et område, trenger vi å vite noe om hvor mye tømmer vi kan forvente at området produserer. Hvor mange planter skal vi sette ned, og hvor lang tid tar det før skogen er hogstmoden? Områdets produksjonsevne kaller vi bonitet.

Ut fra boniteten beregner vi både hvor mange treplanter som skal settes ned per dekar, og hvor mange trær som skal tas ut ved tynning.

Bonitet

Boniteten i et skogbestand sier noe om produksjonsevnen. Jo bedre vokseforhold et område har, jo høyere er boniteten. Boniteten påvirkes av både jordsmonn og klima.

For å beregne boniteten må vi ta utgangspunkt i trær som vokser i bestandet. I et område med høy bonitet vil trærne være høyere ved en gitt alder enn trær i et område med lav bonitet.

I Norge bruker vi et boniteringssystem som kalles H40-systemet. Dette baserer seg på trehøyde ved 40 års brysthøydealder. Dersom vi har trær i andre aldersgrupper, kan vi bruke denne bonitetskalkulatoren.

Test deg selv: Kva kan du om bonitet og måling av bonitet?

Læringsressurser

Måling av tømmer og skog

SubjectEmne

Fagstoff