Hopp til innhold

Fagstoff

Tynning av skog

Når skogen når hogstklasse III, skal den tynnes for første gang. Furuskog må tynnes oftere enn granskog.

CC BY-SASkrevet av Einar Holth Nilsen og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 16.06.2017

Læringsressurser

Arbeidsoppgavene til skogbrukeren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter