Hopp til innhald

Teknologiforståing (IM-IKM vg1)

Digital kommunikasjon

Digital kommunikasjon og spesielt utviklinga og spreiinga av internett har fundamentalt forandra verda og gitt oss tilgang til informasjon, underhaldning og global kommunikasjon vi berre kunne drøymt om for nokre tiår sidan. Korleis fungerer eigentleg desse teknologiane som vi er så avhengige av?

Læringsressursar

Digital kommunikasjon

Lokale nettverk

Mykje utstyr i både private heimar og bedrifter er kopla til lokale datanettverk. Eit nettverk kan vere kabla eller trådlaust eller ein kombinasjon av dei to. Det kan utformast på mange måtar, avhengig av kva behov det skal dekkje. Dette krev planlegging og riktig konfigurering.

Læringsressursar

Lokale nettverk