Hopp til innhald

Podkast

Kva veit eg?

Ønsker du å bli litt smartare? I denne serien snakkar komikaren Jonis Josef med ulike ekspertar. Temaa i podkastane er aktuelle og spesielt relevante for elevar i vidaregåande opplæring, men dei passar òg for deg med vitebegjær eller deg som berre treng noko nytt å lytte til.

Episoder

Mann med svart krøllete hår og skjegg poserer framfor eit mikrofonstativ. Foto.
Kva veit eg?

Religion

Kva er eigentleg religion? Religionsvitar Iselin Frydenlund er på besøk hos Jonis Josef.

0:00
-0:00
Mann med svart krøllete hår og skjegg poserer framfor eit mikrofonstativ. Foto.
Kva veit eg?

Midtaustens historie

Podkastepisode der Jonis Josef stiller dei spørsmåla han lurer på om Midtaustens historie. Historikaren som svarer på spørsmåla i denne episoden er professor Hilde Henriksen Waage. Ho har Midtausten s...

0:00
-0:00
Jonis Josef framfor ein mikrofon, med teksten "Hva vet jeg?". Foto
Kva veit eg?

Kroppspress

Kva er kroppspress, kva konsekvensar kan det få og kva kan vi gjere med det? Jonis Josef snakkar med psykolog og forskar KariAnne Vrabel ved Universitetet i Oslo om kroppspress, kroppsmissnøye og krop...

0:00
-0:00
Mann med svart krøllete hår og skjegg poserer framfor eit mikrofonstativ. Foto.
Kva veit eg?

Kva veit eg? Korleis Noreg vart rikt.

Podkastepisode i serien "Kva veit eg?" med Jonis Josef. I denne episoden prøver han å finne ut om velferdsstaten Noreg, og korleis Noreg eigentleg vart så rikt. Den som svarer på spørsmåla i denne epi...

0:00
-0:00
Mann med svart krølla hår og skjegg føre eit mikrofonstativ. Foto.
Kva veit eg?

Kinas historie

Poddkastepisode der Jonis Josef stiller dei spørsmåla han lurer på om den kinesiske historia dei siste para hundre åra. Den som svarer på spørsmåla i denne episoden, er forskar og ekspert på den kines...

0:00
-0:00
Jonis Josef i podkaststudio. Foto.
Kva veit eg?

Frå urnordisk til moderne norsk

Korleis har det norske språket utvikla seg frå urnordisk og fram til i dag? Høyr førsteamanuensis Alexander Lykke ved Institutt for språk, litteratur og kultur ved Høgskulen i Østfold beskrive språket...

0:00
-0:00
Mann med svart krøllete hår og skjegg poserer framfor eit mikrofonstativ. Foto.
Kva veit eg?

Kva er greia med norsk, svensk og dansk?

Kvifor har vi tre så like språk i Skandinavia? Og kor godt forstår vi eigentleg kvarandre? Jonis Josef spør Piotr Garbacz, førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium på UiO.

0:00
-0:00
Programleiar Jonis Josef poserer smilande framfor eit mikrofonstativ. Foto.

Kven dopar seg, eigentleg? Går det an å bli sterk utan å dope seg? Kva er "Reint Senter"? Dette og meir vil du få svar på om du lyttar til denne episoden av "Kva veit eg?". Gjesten i denne episoden er...

0:00
-0:00
Jonis Josef, som har svart, krøllete hår og skjegg, poserer framfor eit mikrofonstativ. Han smiler og ser imøtekommande ut. Foto.
Kva veit eg?

Konspirasjonsteoriar

I denne podkasten spør Jonis Josef om det han lurer på når det gjeld konspirasjonsteoriar. Gjesten er Peder Nustad. Han er prosjektleiar i Dembra, som jobbar med demokratisk beredskap mot rasisme og ...

0:00
-0:00
Mann med svart krøllete hår og skjegg poserer framfor eit mikrofonstativ. Foto.

Jonis Josef spør om det han lurer på om året 1814 og kva som skjedde på Eidsvoll. Den som svarer på spørsmål i denne episoden, er direktør for Eidsvoll 1814, Bård Frydenlund.

0:00
-0:00
Portrett av ein blid Jonis Josef framfor eit mikrofonstativ. Foto.
Kva veit eg?

Den industrielle revolusjonen i Noreg

Podkastepisode der Jonis Josef stiller dei spørsmåla han lurer på om den industrielle revolusjonen i Noreg. Det er professor i moderne historie Jan Eivind Myhre som svarer på spørsmåla i denne episode...

0:00
-0:00
Portrett av ein blid Jonis Josef framfor eit mikrofonstativ. Foto.
Kva veit eg?

Første verdskrigen

Podkastepisode der Jonis Josef stiller dei spørsmåla han lurer på om første verdskrigen. Den som svarer på spørsmåla i denne episoden, er professor i historie Øystein Sørensen.

0:00
-0:00
Mann med svart krøllete hår og skjegg poserer framfor eit mikrofonstativ. Foto.
Kva veit eg?

Psykisk helse

Psykolog Magnus Nordmo snakkar med Jonis Josef om psykisk helse. Dei diskuterer mellom anna kva psykisk helse er, og korleis vi kan ta vare på vår eiga og andre si psykiske helse.

0:00
-0:00
Jonis Josef i podkaststudio. Foto.
Kva veit eg?

Kva er greia med Knausgård?

Kvifor har forfattaren Karl Ove Knausgård fått så mykje merksemd, både i Noreg og i mange andre land? Jonis Josef får svar frå Knausgårds forfattarkollega og kamerat, Tore Renberg og litteraturkritika...

0:00
-0:00
Jonis Josef i podkaststudio. Foto.
Kva veit eg?

Kva kjenneteiknar dagens samtidslitteratur?

Møt forfattar Tore Renberg og litteraturkritikar Marta Norheim i samtale med Jonis Josef om norsk samfunnslitteratur. Kva skriv forfattarane om, og korleis?

0:00
-0:00
Jonis Josef i podkaststudio. Foto.
Kva veit eg?

Meininga med livet

Professor i filosofi, Einar Duenger Bøhn, diskuterer spørsmålet: Kva er meininga med livet? Kva er forskjellen på å finne meining i livet og å finne meininga med livet? Kvifor er det viktig at vi prøv...

0:00
-0:00
Skodespelaren, programleiaren, komikaren og tekstforfattaren Jonis Josef poserer smilande framfor eit mikrofonstativ. Foto.
Kva veit eg?

Informasjonskløfter og digitale skilje

I denne podkasten høyrer du Jonis Josef i samtale med Dag Slettemeås. Kva er informasjonskløfter, og kva er digitale skilje? I samtalen får vi presentert ulike perspektiv: Kva utfordringar ser vi for...

0:00
-0:00
Jonis Josef, som har svart krøllete hår og skjegg, poserer framfor eit mikrofonstativ. Han ser smilande og imøtekommande ut. Foto.
Kva veit eg?

Styrketrening

Kva er styrketrening? Kva skjer inni musklane når vi trener styrke? Kan alle få større musklar? Kor viktig er eigentleg restitusjon? Dette og mykje meir vil du få svar på i denne podkastepisoden. Dage...

0:00
-0:00
Jonis Josef, som har svart krøllete hår og skjegg, poserer framfor eit mikrofonstativ. Han ser smilande og imøtekommande ut. Foto.

Kva er eigentleg uthald? Korleis kan du trene uthald? Treng du eigentleg å trene? Kva skjer med kroppen om du ikkje trener? Går det an å lære seg å like løping? Dette og meir vil du få svar på i denne...

0:00
-0:00
Jonis Josef, som har svart krøllete hår og skjegg, poserer framfor eit mikrofonstativ. Han ser smilande og imøtekommande ut. Foto.
Kva veit eg?

Fysisk aktivitet

Kva er fysisk aktivitet, og kvifor er det så vanskeleg å få til? Kva gjer fysisk aktivitet med kroppen og med hjernen? Kvifor har nokon godt uthald utan at dei trenar? Kva er ein sunn livsstil? Dette ...

0:00
-0:00
Programleiar Jonis Josef poserer framfor eit mikrofonstativ. Han smiler og ser imøtekommande ut. Foto.
Kva veit eg?

Friluftsliv

Kva er eigentleg friluftsliv? Kva er det som er så fint med å vere ute? Kva skjer i kroppen når vi er ute i naturen? Korleis kan ein bli glad i å vere ute? Dette og meir vil du få svar på om du lyttar...

0:00
-0:00
Jonis Josef i podkaststudio. Foto.
Kva veit eg?

Kva er greia med Ibsen?

Kva har gjort Ibsen til ein av dei mest spelte dramatikarane i verda? Og var han ein så merkeleg skrue som rykta skal ha det til? Høyr Jonis Josef i samtale med Giuliano D'Amico, som er Ibsen-ekspert ...

0:00
-0:00
Jonis Josef i podkaststudio. Foto.
Kva veit eg?

Kva er greia med Hamsun?

Kvifor er Hamsun så viktig i norsk litteraturhistorie? Og kvifor diskuterer vi om vi bør lese det han skreiv eller ikkje? Høyr Jonis Josef i samtale med Giuliano D'Amico, som er Hamsun-ekspert og førs...

0:00
-0:00
Jonis Josef i podkaststudio. Foto.
Kva veit eg?

Litt av kvart om språk

Ein podkast om språk, makt og kvifor det å meistre språket er viktig. Med Jonis Josef og språkvitar Toril Opsahl.

0:00
-0:00
Mann med sort krøllete hår og skjegg foran eit mikrofonstativ. Foto.
Kva veit eg?

Vikingtida

I denne podkasten stiller Jonis Josef alle spørsmålene han lurer på når det gjelder vikingtiden. Historikeren som svarer på spørsmål i denne episoden, er Marlen Ferrer.

0:00
-0:00
Mann med sort krøllete hår og skjegg foran eit mikrofonstativ. Foto.
Kva veit eg?

Svartedauden

I denne podkasten stiller Jonis Josef alle spørsmåla han lurer på når det gjeld svartedauden. Historikaren som svarer på spørsmål i denne episoden, er Marlen Ferrer.

0:00
-0:00
Mann med svart krøllete hår og skjegg poserer framfor eit mikrofonstativ. Foto.
Kva veit eg?

Kolonisering

I denne podkastepisoden stiller Jonis Josef dei spørsmåla han lurer på om kolonisering. Historikaren som svarer på spørsmål i denne episoden, er professor Steinar Andreas Sæther.

0:00
-0:00
Mann med sort krøllete hår og skjegg foran eit mikrofonstativ. Foto.
Kva veit eg?

Reformasjonen

Podkast med Jonis Josef der han stiller dei spørsmåla han lurer på når det gjeld reformasjonen. Historikaren som svarer på spørsmål i denne episoden, er professor Finn Erhard Johannessen.

0:00
-0:00
Mann med svart krøllete hår og skjegg framfor eit mikrofonstativ. Foto.
Kva veit eg?

Dansketida

Podkast med Jonis Josef der han stiller dei spørsmåla han lurer på om dansketida. Det er professor Finn Erhard Johannessen som svarer på spørsmåla til Jonis i denne episoden.

0:00
-0:00