Hopp til innhold

Fagstoff

Designprosessen

Designprosessen starter med et oppdrag eller en idé som skal bli til et ferdig produkt eller en tjeneste. I denne arbeidsprosessen går vi gjennom ulike faser. En god modell deles inn i: idéutvikling, planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon.

Designarbeidet starter med en idé eller et oppdrag. I filmen får du innblikk i hvordan industridesignere kan jobbe med dette. Først avklarer de rammene for oppdraget. Etterpå kan arbeidet deles inn i fire faser:

 1. Innsikt:

  De ser på eksisterende produkter for å lære om ulike konstruksjoner og materialvalg.

 2. Idé:

  De lager skisser til ulike løsninger på form og funksjon, både 2- og 3-dimensjonalt.

 3. Konsept:

  Her utvikler de produktet ved hjelp av arbeidstegninger og prototyper. De tester prototypene og forbedrer dem til de finner et resultat de er fornøyde med.

 4. Ferdigstilling:

  Her gjøres alle detaljer ferdig, slik at varen kan produseres.

Designprosessen

Analyser oppdraget eller ideen

Å designe er en problemløsende prosess. Enten du skal lage et produkt som skal masseproduseres eller et håndverk, bør du starte med å analysere oppdraget eller ideen din. Du må vurdere hvilke egenskaper produktet skal ha og hvem som skal bruke det. Bruksgjenstander må ta hensyn til ergonomi. Det vil si at bruken må være tilpasset menneskekroppen. En stol må for eksempel være god å sitte i. Hensyn til miljøet og hvor mye tid og penger du har til rådighet, påvirker også hvordan du kan løse oppgaven.

Eksperimenter og planlegg gjennomføringen

Under arbeidet lager du skisser og modeller. Her bør du eksperimentere med ulike materialer, former, farger og dekor. Etter hvert kommer du så langt at du kan utarbeide nøyaktige arbeidstegninger. Da kan du lage produktet, teste det og til slutt presentere det for kjøpere eller brukere.

Skisser og 3d-modeller av stoler. Foto.

Dokumenter

Arbeidsprosessen blir hele veien fra ide til ferdig produkt. Ta vare på skisser, notater og utprøvinger og ta mange bilder underveis. Dette samler du til dokumentasjonen din. Her må du konkretisere og begrunne ideen din, forklare hvordan du har jobbet og hvilke valg og vurderinger du har gjort.

Modell for designprosessen

Det gjelder å holde styr på tankene og ideene for å sikre at produktet blir så bra som mulig. Det er vanlig å framstille designprosessen som en sirkel. Modellen under kan hjelpe deg i designarbeidet. Her viser vi hvordan tekstildesignere har jobbet i utviklingen av stolen: Wave chair.

I en god designprosess jobber du hele tiden med å forbedre elementene produktet består av. Vi blir sjelden helt ferdige med et enkeltelement i prosessen. Vi vender stadig tilbake og gjør forbedringer ut fra nye erfaringer og innsikt som vi har fått underveis. Slik gjentar sirkelen seg.

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland. Rettighetshaver: NRK
Sist faglig oppdatert 19.11.2019

Læringsressurser

Designprosess