Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Samhold i videregående skole

Hva tror du blir de viktigste ferdighetene du tar med deg fra skolen og inn i yrkeslivet? I denne oppgaven skal du trene på samarbeid, kreativitet og problemløsning. I grupper skal dere ut fra en idé skape et produkt eller tjeneste som kan øke samhold og inkludering på din skole.
Smilende unge mennesker som sitter rundt et bord og gir hverandre high five. Foto.

Sosialt entreprenørskap

Sosial innovasjon handler om å kunne påvirke egne omgivelser ved å finne løsninger på utfordringer eller problemer. Dette kan være problem som er knyttet til miljømessig bærekraft eller til sosiale problemer. En sosial entreprenør er en person som bevisst tar tak i et bestemt samfunnsproblem og etablerer en ny løsning.

Daglig leder Karen Dolva i selskapet No Isolation med en robot som er utviklet for barn som er langtidssyke. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Problemstilling

Kom opp med en idé til et produkt eller en tjeneste som kan øke samhold og inkludering i klassen eller på skolen. Samarbeid med to til fire andre medelever.

Oppgave

  1. Kreativitet og problemløsning. Bruk en eller flere av de kreative metodene tankekart, idédugnad eller kreativ dialog. Her kan du få tips til idéutvikling.
  2. Visualiser. Tegn enkle skisser, illustrasjoner eller modeller for å vise idéen deres. Du kan for eksempel tegne skisser for hånd, lage en digital illustrasjon, lage en prototype i papp eller skrive ut en prototype med 3D-printer.
  3. Pitch. Presenter idéen deres på 60 sekunder for resten av klassen. Her kan du få gode tips til din pitch.
  4. Vurdering. Vurder egen og andres idé. Kan idéene videreutvikles? Er noen av idéene i klassen gjennomførbare? Kommer dere på nye idéer når dere hører hva de andre gruppene har jobbet med? Kan dere som klasse realisere en eller flere av idéene for å skape økt samhold og inkludering i klassen eller på skolen?
Portrett av Greta Thunberg som holder en plaket med "Skolestreik for klimaet" foran den svenske Riksdagen. Foto.

Påvirk egne omgivelser

Greta Thunberg realiserte sin idé om skolestreik for klimaet. Du har mulighet til å påvirke egne omgivelser positivt. I denne oppgaven har dere skapt små eller store, realistiske eller urealistiske idéer som kan skape en bedre skolehverdag i din klasse eller på din skole.

Refleksjonsspørsmål

  1. Hvilken utfordring eller problem har dere tatt tak i, og på hvilken måte vil idéen kunne påvirke egne omgivelser?
  2. Kan deres løsning fungere på andre arenaer enn skolen?
  3. Tenk over hvilket produkt, idé eller konsept innenfor sosial innovasjon som har påvirket ditt liv på en positiv måte.
Mobiltelefon med bilde av en jente som har sosiale medier i en tankesky. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fremtidens arbeidsmarked

Kanskje kommer du en gang til å starte din egen bedrift? Trolig skal du eller noen i din klasse ansettes i jobber som ennå ikke finnes, arbeide med teknologier som ennå ikke er oppfunnet og løse problemer vi ikke ennå vet at vil oppstå. Mange tror da at evnen til å ta initiativ, samarbeide og kommunisere, evne til kreativitet og problemløsning blir de aller viktigste ferdighetene du kan ta med deg inn i fremtidens arbeidsmarked. Dette er ferdigheter du, gjennom denne oppgaven, har trent på.

Vurder

  1. Hvilke av ferdighetene ovenfor har du brukt for å løse denne oppgaven?
  2. Hva var viktig å tenke på når du skulle samarbeide og kommunisere med gruppen din?
  3. Hvilke ferdigheter tror du blir viktige i ditt fremtidige yrke?
CC BY-SASkrevet av Hanne Merethe Riskedal Staurland.
Sist faglig oppdatert 20.11.2019

Læringsressurser

Designprosess