Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Lampe

Du skal designe en ny lampe. Kunden ønsker et enkelt uttrykk som tar utgangspunkt i grunnformene. Eksperimenter med å dele opp formen, trekke fra eller legge til mindre deler og skyve delene fra hverandre. Prøv ut avstand, retning og posisjon som virkemiddel.

Del 1: Eksperimenter med forskyvning

Divisjonsform vil si å dele en form opp i mindre deler. Du skal ikke fjerne noen av delene, men prøve ut hvordan hver enkelt del kan flyttes, roteres, speilvendes og så videre. Formene som oppstår i mellomrommet, er like viktige som den positive formen.

Sirkler av svart kartong som er delt opp på ulike måter, og delene er forskjøvet i forhold til hverandre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utstyr

Papir, kartong, saks og lim.

 1. Velg en av grunnformene: sirkel, kvadrat eller likesidet trekant.

 2. Del opp formen ved hjelp av rette eller organiske linjer. Pass på at du ikke mister grunnformens karaktertrekk i prosessen.

 3. Prøv ut virkemidlene avstand, retning og posisjon. Husk å ta bilder av utprøvningene dine underveis.

Sirkel, kvadrat og likesidet trekant. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Avstand

De negative flatene som skapes i mellomrommene, er like viktige som hver enkelt del. Prøv ut hvordan ulik avstand kan skape nye uttrykk.

Firkanter av kartong som er delt opp, og delene er forskjøvet i forhold til hverandre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Retning

La delene henge sammen i ett eller flere rotasjonspunkt. Eksperimenter med å forskyve delene i ulike retninger.

Posisjon

Eksperimenter med hvordan du plasserer delene i forhold til hverandre.

Del 2: Additiv og subtraktiv form

Additiv form vil si å legge til andre deler til formen, og subtraktiv form betyr at noe trekkes fra formen. På denne måten oppstår nye former.

Utstyr

Papir, kartong, saks og lim.

 1. Velg en av grunnformene: sirkel, kvadrat eller likesidet trekant.

 2. Bruk saks og klipp bort deler av formen. Jobb med geometriske eller organiske linjer og former. Pass på at du ikke mister grunnformens karaktertrekk i prosessen.

 3. Velg en av grunnformene: sirkel, kvadrat eller likesidet trekant. Bruk et papir og klipp flere mindre grunnformer som du legger til den valgte grunnformen. Lim bitene sammen på et ark.

 4. Prøv ut virkemidlene rytme, størrelseskontrast og gruppering.

 5. Lag minst fem former som er subtrahert, og fem adderte former. Monter alle skissene dine sammen, og bruk dem som inspirasjon i videre arbeid.

Tre bilder som viser hånd som holder og klipper i kartong, og ulike former klippet i sort kartong. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 3: Digitale skisser og håndtegnede skisser

 1. Velg en eller flere av formene du nå har eksperimentert deg fram til, og utvikle formene videre.

 2. Du kan tegne skisser for hånd eller lage digitale skisser. Hvis du vil, kan du ta utgangspunkt i malen som ligger nederst i oppgaven.

To A3-ark med skisser tegnet med utgangspunkt i sirkel. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Tretten digitale skisser for form på lampe. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 4: Lag modell

Velg en eller flere av skissene dine, og klipp ut formen flere ganger. Dersom utgangspunktet er sirkel, deler du formen i to halvdeler. Bruk tape, og lim sammen delene ved å rotere dem rundt senter slik det blir ei kule. Det samme kan du gjøre om du jobber med kvadrat, slik at det blir en kube. Dersom du jobber med trekant, kan du sette dem sammen ved å rotere dem rundt senter. Nå har du laget en modell av lampen slik formen vil bli tredimensjonalt.

Tre tredimensjonale skisser av form til lampe i farget kartong. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 5: Prototype

Lag to sirkler i papp, og velg former fra den modellen du ønsker å jobbe videre med. Klipp flere like former, og monter i små hakk på sirkelen. Du kan også velge en av utprøvingene dine som du vil gå videre med, og overfør formene til et digitalt tegneprogram. Utvikle formen til en sammenhengende kontur. Lag hakk i de to sirklene for montering øverst og nederst. Skjær ut prototypen med laserskjærer. Vurder den ferdige prototypen din, og gjør eventuelle forbedringer.

En rekke like mønster med hakk i endene. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 6: Lag ditt design

Tegn den forbedrede formen i et digitalt tegneprogram. Ta utgangspunkt i grunnformer, og bruk verktøy som rotasjon og sammenslåingsverktøy for å sette sammen former eller trekke fra former. Bruk ditt digitale tegneprogram for å eksperimentere videre med idéen din. Avslutningsvis velger du design og klargjør denne filen for laserskjærer.

En lampe i furu kryssfiner skåret ut med laserskjærer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 7: Produser lampen

Bruk laserskjærer når du produserer de ulike delene til lampen. Husk at formen må ha en sammenhengende kontur. Hakk for montering må ha nøyaktig samme tykkelse som materialer du skjærer i. For eksempel 4 mm kryssfiner i furu.

Monter lampen, og velg om du vil overflatebehandle med beis, male eller kun finpusse materialet ditt.

To bilder av lamper i kryssfiner skåret ut med laserskjærer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 8: Presentasjon

Presenter arbeidsprosessen din og det ferdige produktet.

 1. Beskriv hvordan du har brukt avstand, retning og posisjon i utprøvingene dine og hvordan dette ble utgangspunkt for formen til lampen.

 2. Beskriv hvordan du har brukt addert form eller subtrahert form for å skape nye formuttrykk.

 3. Bli enig med læreren om du skal ha presentasjonen muntlig eller presentere oppgaven digitalt.

Filer

Relatert innhold

Vi snakker om formspråk eller formuttrykk når vi beskriver hvordan former ser ut. Her skal vi se på fagbegreper innen to- og tredimensjonal form.

CC BY-SASkrevet av Hanne Merethe Riskedal Staurland og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 19.11.2023

Læringsressurser

Designprosess