Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er design?

Å designe betyr å gi form til noe noe. Som designer kan du få i oppdrag å bestemme hvordan en gjenstand skal se ut, og hvordan den skal fungere. Gode kunnskaper om form, farge og materialer er viktig for å skape et godt design.

Hva er design?

Å designe er å bestemme hvordan et produkt skal se ut og hvordan det skal fungere. Ordet design brukes både om den skapende prosessen og om det ferdige resultatet.

Vi omgir oss med design hele tiden, både i offentlige inne- og uterom og i hjemmene våre. Alt menneskeskapt rundt oss har et utseende, og alt vi bruker gjennom en dag skal fungere. Vårt møte med farger, form og funksjon skaper stemning og påvirker hvordan vi har det.

Hvordan skape god design?

For å skape produkter som har gode funksjonelle og estetiske kvaliteter må designeren ta hensyn til:

  • Hva skal produktet brukes til, og hvem er målgruppa for produktet?
  • Hvilke egenskaper skal produktet ha? Hvilke tekniske løsninger fins det som ivaretar dette?
  • Hvilke materialer egner seg?
  • Hvordan skal produktet se ut? Hvilken form og hvilke farger kan skape det uttrykket du ønsker at produktet skal ha?

Designere samarbeider ofte med andre yrkesgrupper. Ingeniører kan hjelpe med tekniske løsninger. En fysioterapeut kan lære oss om ergonomi. Design som er brukt til å utvikle bedre tjenester og systemer, krever at flere jobber sammen for å få dette til.

Illustrasjon som viser en designer i studioet sitt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Profilering

Logo Kristiansand Dyrepark. Illustrasjon.

Design er også viktig når det gjelder presentasjon av produkter. Hvordan en visuell profil kan brukes til å presentere et firma, er et designområde som det blir lagt mer og mer vekt på.

Design og bærekraftig utvikling

I en verden med begrensede ressurser er det viktig at vi som designere tenker på bærekraft. Vi må ha kunnskap om materialer og produksjonsprosesser for å ta etiske og miljøbevisste valg. Klarer vi å se hvordan valgene våre påvirker naturen?

God kvalitet gjør at produkter holder lenger og ikke trenger å byttes ut. Mulighet for å reparere og vedlikeholde kan motvirke ”bruk og kast”-mentalitet.

Redesign

Å designe er en skapelsesprosess. Når du redesigner, betyr det at du skaper med utgangspunkt i noe som finnes fra før.

Volkswagen Boble. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Opprinnelig beskrev redesign en prosess hvor designeren tok utgangspunkt i et eksisterende produkt og brukte idematerialet for å designe et nytt produkt. Den nye og gamle versjonen av "Bobla" til Volkswagen er et godt eksempel på dette. Da den nye «Bobla» kom på markedet på slutten av 1990-tallet, var det bare formen som minnet om den klassiske bilen (Bråten, 2016).

I dag bruker vi som regel gjenbruk og redesign i sammenheng med bærekraft. Å se muligheter i noe som ellers ville blitt kastet, kan samtidig skape holdninger til hvordan vi behandler ressursene våre.

Kilde

Bråten, I. (2016). Redesign er ikke noe i seg selv. Hentet fra: https://www.kunstogdesign.no/nyhetssaker/redesign-er-ikke-noe-i-seg-selv

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 17.04.2023

Læringsressurser

Designprosess