Hopp til innhold

Egenvurdering

Vurdering av din egen designprosess

Å vurdere eget produkt er viktig i arbeidet med å kvalitetssikre og videreutvikle arbeidsprosesser.
To keramikere ser på keramikk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

I denne oppgaven skal du reflektere over og gjøre rede for de valgene du har gjort opp mot et produkt som du har laget.

Prosess

Når man vurderer produkter, er det viktig å trekke fram fagord knyttet til produktet. Dette kan være ord som handler om:

 • Form
 • Farge
 • Funksjon
 • Komposisjon
 • Balanse
 • Helhet
 1. Finn fram et produkt du har laget. Har du en større designprosess til produktet, bør du ta med denne i vurderingsarbeidet.
 2. Vurder fasene i designprosessen:

  • Idéutvikling

   • Hva har du gjort i denne fasen som var avgjørende for det ferdige produktet?
   • Er det noe du kunne ha gjort annerledes i denne fasen?
  • Planlegging

   • Hvilken avgjørelse tok du i planleggingsfasen som var avgjørende for det ferdige produktet?
   • Kunne du ha valgt andre alternativer i denne fasen?
  • Gjennomføring

   • Hva gjorde du i gjennomføringsfasen som du er veldig fornøyd med?
   • Hva ved produktet ditt kunne vært gjort annerledes?
   • Hvordan fulgte du planen du hadde før gjennomføringsfasen?
   • Gjorde du endringer underveis? I så fall hvilke endringer?
  • Dokumentasjon

   • Hvordan har du dokumentert prosessen fra start til slutt?
   • Hvilken nytte vil du si at dokumentasjonen har?
 3. Kvalitetssikring:

  • Hva kan du si om kvaliteten til produktet ditt?
  • Er det noe du kunne ha endret i designprosessen som kunne ha vært med på å gjøre produktet ditt bedre?
  • Hva er de sterke sidene til produktet ditt?

  Innlevering

  En tekst der punktene over er gjort rede for

Relatert innhold

Designprosessen starter med et oppdrag eller en idé som skal bli til et ferdig produkt eller en tjeneste. I denne prosessen går vi gjennom ulike faser.

CC BY-SASkrevet av Iselin Myklebust.
Sist faglig oppdatert 23.01.2019

Læringsressurser

Designprosess