Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Faser i designprosessen

To industridesignere forteller om hvordan de deler designprosessen inn i ulike faser. Hvordan kan dere overføre dette til yrket dere har valgt?
Piler i ulike farger som viser en rekkefølge. Illustrasjon
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave:

Velg et yrke som din yrkesretning kan føre til. Sett dere sammen i grupper på 2–3 elever som har valgt samme yrke, og diskuter:

  1. Hvordan jobber dere med design i yrket dere har valgt?
  2. Arbeidsprosessen starter som regel med et oppdrag eller en idé. Se hvordan industridesignerne, Stein-Fredrik Fossum og Bård Eker, beskriver sine designprosesser i filmene under. Diskuter om noe av dette er overførbart til yrket dere har valgt. Hva mener dere er viktig for å levere et bra produkt eller tjeneste i yrket deres?
  3. Lag en modell som oppsummerer hvilke faser dere går igjennom i designprosessen i yrket dere har valgt.

Stein-Fredrik Fossum forteller om sin prosess som industridesigner

Bård Eker forteller om designprosesser i Eker design

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 15.11.2019

Læringsressurser

Designprosess