Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva kjennetegner en god fagartikkel?

En feiende flott fagartikkel – hva kjennetegner egentlig den? I denne oppgava skal du lese og dekonstruere en modelltekst for å forstå hva som gjør den god.

Del 1: Les og vurder teksten

Modellteksten du skal lese, er en fagartikkel som handler om litteratur. Temaet er familien i litteraturen.

Relatert innhold

  1. Les fagartikkelen "Familien – det perfekte utstillingsvinduet".

  2. Skriv ned hva som kjennetegner fagartikkelen om litteratur:

  • Hvilke ulike momenter har skribenten med?

  • Hva skiller fagartikkelen fra en litterær analyse?

  1. Hvorfor er dette en god fagartikkel? Skriv ned minst tre positive sider ved teksten.

Hvorfor skal du bruke modelltekster?

  • Å lese eksempler på gode tekster kan hjelpe deg til å forstå hva som kreves i den sjangeren du skal skrive.

  • Gode modelltekster kan hjelpe deg med tips til hvordan du skal strukturere teksten din og bygge opp avsnitt.

  • Du kan "stjele" gode formuleringer fra modellteksten. Etter hvert vil de gode formuleringene bli en del av ditt eget vokabular.

Del 2: Dekonstruer modellteksten

For å virkelig kunne overføre de gode sidene ved en modelltekst til egen skriving er det lurt å "dekonstruere" den. Det vil si at du skal dele den opp i mindre biter og granske hver del. Hvilken funksjon har hver del i helheten?

Last ned det vedlagte dokumentet og kommenter hvert avsnitt kort.

Filer

Del 3: Språkflyt

Ei bok ligger oppslått. Opp fra denne stikker ei hånd som tar en figur i handa. I tillegg er det ei rekke snakkebobler med setningskoplere som "Et annet eksempel er" og "I tillegg".
Åpne bilde i et nytt vindu

Å skape flyt mellom setninger og avsnitt er språkmagi. Behersker du dette, blir det mye artigere å skrive, rett og slett! Du kan tenke deg at du skal ta leseren din i hånda og lede hen gjennom teksten.

Men hvordan får du egentlig til å skape denne flyten? Den som har skrevet fagartikkelen "Familien – det perfekte utstillingsvinduet", har noen gode knep du kan lære av.

  1. Les gjennom teksten en gang til på leting etter småord- og fraser som skaper flyt mellom setningene. Du kan bruke Word-dokumentet du skrev i sist og markere med tykk skrift.

  2. Les de to første setningene i hvert avsnitt. Hvordan skaper den som har skrevet teksten en rød tråd ved å sy sammen avsnitta?

Del 4: Oppsummer

Skriv en kort tekst der du oppsummerer det viktigste du har lært om hvordan du kan skrive en god fagartikkel.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 10.03.2021

Læringsressurser

Å skrive fagartikkel