Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan vise til kilder i fagartikler?

Når du skal skrive en fagartikkel, bør du bruke kilder. Det vil øke troverdigheten din, og du framstår som en seriøs og kunnskapsrik skribent.

Du skal nå jobbe med det andre avsnittet i en fagartikkel om ungdom og press. Før du starter på oppgaven her, er det lurt å se på forslag til avsnittsoppbygging og gjøre oppgaven "Hvordan lage gode avsnitt i fagartikler". Da har du ferdig et avsnitt for at det er for mye press mot ungdom.

Hvis du ikke er inne i læringsstien, finner du lenke til oppgaven "Hvordan lage gode avsnitt i fagartikler" nederst på siden.

I denne oppgaven skal du øve på å flette inn sitater fra kilder i avsnittet ditt.

Oppgave 1

Siden du skriver drøftende, må dette avsnittet ta for seg et argument mot at det er for mye press på ungdom. Har du for eksempel valgt å skrive om karakterpress som et stressmoment i avsnitt én, kan du nå ta for deg det som taler mot at karakterpress virkelig er et problem.

  1. Velg et argument som du synes passer som avsnitt to i hoveddelen din. I ei drøfting vil det ofte være slik at to og to avsnitt handler om det samme momentet, men de belyser det fra ulike sider. Kanskje du har skrevet et avsnitt der du argumenterer for at skolepress fører til ungdomsstress? Da kan det være naturlig å følge opp med et avsnitt som handler om at det å jobbe hardt på skolen også kan være positivt.
  2. Skriv avsnittet.


Oppgave 2

I jakten på det perfekte avsnittet i fagartikkelen skal vi nå føre inn et nytt moment: Bruk av kilder. I fagpresentasjonen under finner du gode tips og oppgaver til hvordan du kan bruke kilder i fagartikkelen din.

Oppgave 3

Sett de to avsnittene du har laget under hverandre i et dokument. Bytt med en medelev og gi hverandre tilbakemelding på disse spørsmålene:

  1. Handler avsnittene om ett tema hver?
  2. Har jeg to temasetninger som gjør det klart hva avsnittene skal handle om?
  3. Drøfter jeg problemstillingen? Altså: Gir de to avsnittene ulike svar på om ungdom opplever for mye press i dag?
  4. Har jeg bakt sitatene godt inn i teksten og ført kilder riktig?

Relatert innhold

Et magisk triks for å skape god flyt i teksten din er å binde sammen både setninger og avsnitt. Lær deg hvordan du gjør dette.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 20.10.2019

Læringsressurser

Å skrive fagartikkel