Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skap flyt mellom avsnittene

God flyt i tekst får du når det er flyt mellom setningene, og når sammenhengen mellom avsnittene i teksten er fin. Her får du tips om hvordan du kan lage gode overganger mellom avsnitt.

Bind sammen avsnitta

Et triks for å skape fin flyt i teksten din er å binde sammen avsnitta.

  • Bruk førstesetninga i neste avsnitt til dette.
  • Bruk gjerne setningskoblere.

Eksempeltekst

Se hvordan starten på avsnitt to brukes til å skape flyt mellom avsnittene:

Et viktig argument for å bo i byen er at her har man utallige valgmuligheter. Dette gjelder både fritidstilbud og mennesker. I de fleste byer er det nemlig slik at du kan kan velge og vrake i ulike hobbyer. Dersom du liker å danse ballett, besøker du den lokale danseskolen. Er du mer interessert i å spille saksofon, melder du deg inn i ett av byens korps. På denne danseskolen og i korpset finner du likesinnede, altså mennesker som er interessert i det samme som deg. Men bor du på bygda, er du kanskje den eneste gutten du vet om som har en drøm om å bli ballettstjerne. Da kan det være slik at nettopp denne følelsen kan få deg til å bli ganske ensom. På denne måten er byen det beste alternativet når du skal bestemme deg for hvor du vil bo.

På bygda, derimot, er ikke valgmulighetene like store som i byen. I stedet må du tilpasse deg alle de ulike menneskene som finnes der. Det underlige er at nettopp dette kan skape mer toleranse.

Temasetninger og markering av avstand

Temasetninga er den første setninga i et avsnitt. Den forteller hva avsnittet skal handle om, men temasetninga er også viktig når du skal lage flyt mellom avsnitta. Måten du formulerer temasetningene på kan hjelpe deg til å framstille innholdet i teksten din mer objektivt. Gjør oppgaven under for å lære mer om dette:

Oppgave 1

I oppgave 2 og 3 kan du jobbe videre med skriveoppgaven i læringsstien "Skriv en fagartikkel". Har du ikke arbeidet med oppgaven om ungdom og press, gjør du det samme med en annen fagartikkel du skriver på.

Oppgave 2

Arbeid videre med teksten om ungdom og press. Skriv om alle temasetningene i hoveddelen din, slik at du viser avstand til stoffet og skaper flyt mellom avsnittene.

Oppgave 3

Skriv ferdig hoveddelen i fagartikkelen din om ungdom og press. Bruk alle skrivetipsene du har lært om:

Skrivetips

Avsnittsoppbygging

Flyt

Avstand til stoffet

  • Skriv korte og presise temasetninger.
  • Skriv kommentarsetninger med konkrete eksempler og henvisning til artiklene du har lest.
  • Skriv sistesetninger som er oppsummerende og viser til problemstillinga.

  • Bruk setningskoblere til å skape flyt mellom setningene.
  • Tenk nøye gjennom hvordan du skaper gode overganger mellom avsnitta.

  • Unngå subjektive formuleringer av typen «jeg mener/jeg synes».
  • Start avsnitta med ord og fraser som viser avstand til stoffet.

Relatert innhold

Et magisk triks for å skape god flyt i teksten din er å binde sammen både setninger og avsnitt. Lær deg hvordan du gjør dette.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.10.2019

Læringsressurser

Å skrive fagartikkel