Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan lage ei god overskrift?

Hva skal barnet hete? Fullt så seriøst er det kanskje ikke å lage overskrifter, men det å ha en feiende flott tittel er prikken over i-en i en fagartikkel.

Overskrifta (tittelen) til en tekst har samme oppgave som innledninga: Den skal fange oppmerksomheten til leseren og speile innholdet i teksten din. Den bør heller ikke være for lang.

Oppgave 1 - Hvordan lage gode overskrifter?

Del 1 – Diskuter i grupper:

 1. Hva kjennetegner en god overskrift?
 2. Hvilke typiske feil har en dårlig overskrift?
Gode overskrifter
 • er ikke for lange
 • gjenspeiler tekstens innhold
 • fanger leserens oppmerksomhet

Del 2 – God eller dårlig overskrift?

Her er seks ulike forslag til overskrifter til fagartikkelen: "Er det best å bo i byen eller på landet?"

 • By og land – hand i hand?
 • Hvor skal vi bo – i byen eller på landet?
 • Folk eller fe?
 • Byen er best!
 • Forurensninga ødelegger bylivet
 • Livet på landet versus livet i byen, hvor er det beste stedet å bo?

Diskuter med sidemannen om overskriftene er gode eller dårlige? Begrunn svaret med utgangspunkt i kriteriene for ei god overskrift.

Vurdering av de ulike overskriftene

By og land – hand i hand?
Dette er en overskrift som fanger oppmerksomheten og er velformulert. Det kan være lurt å bruke spørsmål i innledningen for å fange oppmerksomheten. Men det kan virke som om oppgaven skal drøfte samarbeidet mellom by og land.Dette er litt misvisende. En middels god overskrift.

Hvor skal vi bo – i byen eller på landet?
Denne overskriften får tydelig fram hva oppgaven handler om. Men den er litt kjedelig. Her hadde et spenstigere ordvalg vært på sin plass.

Folk og fe?
Denne er god! Kort med fengende språk. Dessuten reflekterer tittelen nettopp det som blir drøftet i artikkelen. Det er ikke så farlig om det ikke kommer helt fram. Her vil leseren forstå tittelen underveis. Den vekker nysgjerrighet og er snerten!

Byen er best!
Denne overskriften fungerer dårlig. Oppgaven er en drøfting, men når du leser overskriften, kan det virke som om det bare handler om hvor bra byen er.

Forurensninga ødelegger bylivet
Denne gjør samme feilen som forrige overskrift: Den får ikke fram at teksten skal drøfte. Dessuten tar den bare for seg ett moment fra hoveddelen.

Livet på landet versus livet i byen, hvor er det beste stedet å bo?
Denne blir for lang, og tittelen er litt kjedelig. Men den får godt fram hva teksten skal handle om.

Oppgave 2 – klassekonkurranse!

Alle tenker ut ei overskrift til en tekst om ungdom og press og skriver den inn i et digitalt fellesdokument – eller helt enkelt på tavla. Deretter stemmer klassen over hvilket forslag som er det beste.

Diskuter: Hvorfor vant akkurat denne overskrifta? Klarte den å kort gjengi fagartikkelens tema på en fengende måte?

Relatert innhold

Det aller siste du skal gjøre før du leverer en fagartikkel, er å sluttføre teksten din. Dette er en viktig jobb for å unngå slurvefeil og dårlig språk.CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 24.10.2019

Læringsressurser

Å skrive fagartikkel