Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan lage metaforer i sakprosa?

Metaforer hører ikke bare hjemme i dikt. Hvordan og hvorfor skal du bruke metaforer når du skriver sakprosa som fagartikler, debattinnlegg og leserinnlegg?

Alle oppgavene under gir eksempler på god bruk av metaforer. Målet er at du skal kunne overføre dette til skriving av egen sakprosa. Bruk metaforer innimellom. Det er ikke slik at alle avsnitt i teksten din bør inneholde en metafor; det kan bli for mye av det gode. Tenk på det som et krydder.

Samtidig vil det å bare omtale metaforene som et krydder, være å nedvurdere dem. De kan nemlig overbevise og være like slagkraftige som saklig argumentasjon.

Oppgave 1

God metaforbruk viste Norges tidligere statsminister, Kåre Willoch, som gjest i NRK-programmet Lindmo 28. september 2018. Her fortalte han hvordan han bruker et bilde, som vi også kalle en metafor, for å overbevise klimaskeptikere om å ta seg sammen:

"Det begynner å haste med å unngå at menneskeheten skaper svære problemer for seg selv ved å forandre jordens klima. Så sier noen: Ja, men det vet vi ikke helt sikkert, og det er der jeg tillot meg å bruke dette bildet: Er det risiko for at menneskene ødelegger klimaet? Svaret er klart ja. Tror du at huset ditt brenner ned? Nei ... Men du tegner jo brannforsikring likevel? Ja, selvfølgelig, for det er risiko for det! Så til klimaskeptikerne, som de våger å kalle seg, vil jeg si: Det er så høy risiko for at menneskene ødelegger jordens klima at nå må vi ta oss sammen og unngå denne katastrofen." (Willoch, 2018)

Her kan du kan se klippet av Kåre Willoch på Lindmo på NRK (fra 33:13).

 1. Videoen av Kåre Willoch slo an, og han ble lovprist for uttalelsen sin. Hvorfor er dette en slagkraftig og god metafor?
 2. Kan dere komme på andre gode metaforer som kan framstille klimakrisa? Skriv gjerne ned, og les høyt i klassen.

Oppgave 2

I utdraget fra en elevtekst (under), ønsker eleven å få fram at lover og regler er absolutt nødvendige i et samfunn. I stedet for å skrive og utdype dette rent saklig, bruker han et bilde:

"En unge på syv år som har hatt godteriforbud hele livet blir gitt 400 kr og kastet inn i en godteributikk. Hva skjer da? Selvfølgelig kommer denne ungen til å bruke alle pengene på godteri, spise det, bli kvalm, spy, så spiser han litt til og får diabetes type II. Poenget er: Vi må ha restriksjoner. Ikke totalt godteriforbud, men man skal heller ikke kunne kjøpe godteri for alle pengene. Restriksjonene fungerer som et sikkerhetsnett." (Selen, 2008)

 1. Hvordan synes dere dette bildet fungerer for å overbevise om hvor viktig lover og regler er?
 2. Jobb gjerne i par eller grupper: Lag en metafor med mål om å overbevise leseren din om en sak. Velg emne selv, eller bruk ett av eksemplene under som inspirasjon.

  Skriv et avsnitt som skal overbevise om at 16-åringer må få stemmerett. Hvordan kan du bruke en metafor for å få fram hvor urettferdig det er at 16-åringer ikke kan være med å bestemme over landet de bor i?

  Skriv et avsnitt der dere argumenterer for at det bør være fri mobilbruk i alle skoletimer. Målgruppa er lærere og skoleledere, så her må dere nok bruke en kløktig metafor for å overbevise.

  Lag en metafor som skal overbevise skolepolitikerne om at leksefri skole må innføres i alle skoler i Norge.

Oppgave 3

Det kan være vanskelig å argumentere for at bruk av engelske låneord i norsk er positivt, men i utdraget fra teksten med navnet "1 800 000 000 > 4 600 000" skriver en elev følgende:

"Man sier to hoder jobber bedre enn ett. Og 1,8 milliarder hoder (antall mennesker i verden som snakker engelsk som første- eller andrespråk) jobber bedre enn 4,7 millioner (4 700 000 norsktalende). Den norske ordboken har rett og slett ikke nok muskler til å konkurrere mot den engelske tungvekteren. Selvfølgelig har vi mange gamle ord som er unike og bare brukes i Norge, men jeg bruker ordet laptop mye oftere enn jeg bruker ordet ljå. Og alle disse nye ordene trenger navn. Hva skal man gjøre da? Skal man reservere en side i avisene hver dag hvor man skriver ned hva de nye ordene er på norsk?" (Selen, 2007)

 1. I dette sitatet er ordbruken både gjennomført og har snert. Marker eller skriv ned én eller flere setninger som du liker godt. Begrunn svaret ditt.
 2. Skriv et avsnitt med en metafor som argumenterer for at multietnolekten kebabnorsk bør erstatte nynorsk som sidemål i skolen.

Kilder

Selen C.P. (2008, 28. januar). Flamencokjoler og superego (elevtekst).

Selen C.P. (2007, 16. oktober). 1 800 000 000 > 4 600 000 (elevtekst).

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 19.12.2019

Læringsressurser

Å skrive fagartikkel