Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Førskriving fagartikkel

De beste tekstene blir til med god planlegging. Å bruke tid på førskriving kan bidra til å lage en strukturert tekst. En del av dette arbeidet er å lære seg å lage gode temasetninger. Følger du rådene her, vil du sitte igjen med "skjelettet" til en fagartikkel.

Førskrivinga kommer vanligvis etter idémyldringa og utforskingsfasen. Det er lurt å jobbe grundig med de fasene før du setter i gang med skrivinga.

Her skal du først øve deg på å strukturere teksten din og deretter å lage gode temasetninger.

Problemstillinga

Temaet du skal jobbe med er “Press blant ungdom”. Dette er oppgaveordlyden:

Drøft problemstillinga: “Er det for mye press på ungdom i dag?”

I mediene har det de siste åra vært skrevet mye om den psykiske helsa til unge mennesker. Noen har kalt dagens ungdommer for “Generasjon perfekt”. Årsaken er at det kan virke som om mange tenåringer mener de må ha både “feilfri” kropp, gode karakterer, fine klær og en perfekt fasade på sosiale medier.

Del 1 – Organiser argumenta

Hvis dere har idémyldret og utforsket problemstillinga, skal dere være godt forberedt til å sette i gang med skrivinga. Men det betyr ikke at det bare er å kaste seg over hoveddelen. De beste tekstene blir til med god planlegging.

Jobb gjerne i treergrupper: Ordne alle argumenta dere har om emnet i skjemaet under. Prioriter mens dere ordner: Sett de argumenta øverst som dere oppfatter som de mest tungtveiende, mens de som virker mindre viktig, kommer nederst.

Del 2 – Temasetninger

Del 3 – Lag egne temasetninger

Skriv ei temasetning til hvert av for- og motargumentene dere har valgt, og noter alle setningene i et dokument. Samarbeid og finpuss setningene slik at de blir virkelig gode. Dette skal være temasetningene i avsnittene i hoveddelen av teksten deres.

Tips: Når dere skal lage ei temasetning, skriv gjerne først: Dette avsnittet skal handle om …, og fullfør setninga med ett ord. Dette er et nøkkelord, og det ordet bør være med i temasetninga.

Det du har laget nå, kan du se på som "skjelettet" til en fagartikkel: Du har laget førstesetninga i seks avsnitt i hoveddelen din. Nå må du bare fylle ut de seks avsnittene for å få en ferdig hoveddel.

Vil du skrive ferdig fagartikkelen om press blant ungdom, ta vare på alle notater og gå videre i arbeidsprosessen. Neste steg er å skrive hoveddelen.

Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 16.10.2019

Læringsressurser

Å skrive fagartikkel