Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan lage gode avsnitt i fagartikler?

Nå skal vi jakte på det perfekte avsnittet. Når du har lært å lage ett godt avsnitt, kan du bruke triksene på alle avsnittene i fagartikkelen.

Når du har gjennomført både idémyldringa, utforskinga og førskrivinga til en fagartikkel, er du klar til å skrive hoveddelen. Har du allerede gjennomført disse delene, skal du sitte igjen med seks temasetninger som skal være førstesetninga i avsnittene i hoveddelen din.

Problemstilling til fagartikkel om “Press blant ungdom”

Drøft problemstillinga: “Er det for mye press på ungdom i dag?”

I mediene har det de siste åra vært skrevet mye om den psykiske helsa til unge mennesker. Noen har kalt dagens ungdommer for “Generasjon perfekt”. Årsaken er at det kan virke som om mange tenåringer mener de må ha både “feilfri” kropp, gode karakterer, fine klær og en perfekt fasade på sosiale medier.

Oppgave

Del 1

Nå skal vi jakte etter det perfekte avsnittet. Jobb gjerne i grupper på tre. Etter å ha gått gjennom presentasjonen under og gjort oppgavene i denne, skal dere sitte igjen med et avsnitt dere kan bruke i teksten deres.

Oppgaven forutsetter at dere allerede har laget temasetninger. Velg ut temasetninga til det argumentet dere mener er det viktigste for at ungdom har for mye press. For husk: Du skal alltid skrive om det viktigste først.

Del 2

Sett temasetninga dere har valgt ut sammen med den eksporterte teksten i del 1 (kommentarsetninger og avslutning). En av dere leser avsnittet høyt for de andre. Diskuter om dere bør gjøre endringer på språk eller innhold.

Del 3

Alle gruppene viser sitt avsnitt for resten av klassen. Gi hverandre tilbakemelding på hva som er bra, og hva som kan forbedres i jakten på det perfekte avsnittet.

Kanskje kan dere til og med kåre en vinner? Hvem har laget det beste avsnittet? Begrunn!


Relatert innhold

Før du skriver hoveddelen, bør du gå gjennom førskrivingsfasen. Øv deg på å lage gode temasetninger og kjenne igjen kravene til gode temasetninger.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 20.10.2019

Læringsressurser

Å skrive fagartikkel