Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

En dynamisk diskusjon om ei novelle

Har du noen gang blitt sittende i en gruppediskusjon i klassen, som ender med at dere ser i pulten uten å snakke sammen? Her skal dere prøve å diskutere ei novelle på dynamisk vis.

Målet med denne oppgava er todelt:

 1. Dere skal diskutere ei novelle og prøve å få innsikt i hva den vil formidle.
 2. Dere skal se om det å bytte på gruppemedlemmer i diskusjonen kan være en god teknikk når dere diskuterer litteratur.

Del 1. Jobb aleine

 1. Les novella "(uten tittel)" av Roskva Koritzinsky på nettsida Forfatternes klimaaksjon.
 2. Skriv fritt i fem fem minutter om hva du mener novella handler om.
 3. Hvorfor er hovedpersonen så trist? Skriv ned ei setning fra novella som du mener viser årsaken til at hun er trist.

Del 2. Dynamisk gruppediskusjon

Sitt i grupper på fire–seks personer. Diskuter spørsmålet:

 • Hva handler denne novella egentlig om?
 • Hvorfor er hovedpersonen trist?

Bytt på gruppene. To av gruppemedlemmene går til ei annen gruppe slik at alle gruppene blir nye.

 • Fortell hverandre hva dere kom fram til på det første spørsmålet i de forskjellige gruppene.
 • Diskuter: Hvem tror dere hovedpersonen har mistet? Og er det viktigste i denne novella dette tapet eller angsten for klima?

Bytt grupper igjen. Denne gangen skal to gruppemedlemmer som ikke flytta seg sist gang, bytte gruppe.

 • Fortell hverandre hva dere har svart på de to foregående spørsmålene.
 • Diskuter Dags utsagn i novella: "Verden er i ferd med å gå under, og her kildesorterer vi som galninger mens myndighetene ikke gjør en dritt". Er dere enige i det Dag sier?

Bytt grupper for siste gang.

 • Ett avsnitt i novella, som er litt gåtefullt, handler om hva hovedpersonene gråter for. Diskuter i gruppa. Forstår dere hva hun mener med at hun gråter for "bøkene", "bildene" og "bygningene"?

Jeg lukket øynene. Jeg forestilte meg en klode der det verken fantes mennesker eller dyr, en klode uten liv. Jeg tenkte på alle bildene som var blitt malt og alle bøkene som var blitt skrevet gjennom tidene. Jeg så for meg oversvømte museer og raserte biblioteker. Jeg var på gråten. Det var ikke menneskene eller dyrene jeg gråt for (hvor var de blitt av?), det var bøkene og bildene og bygningene, jeg gråt for dem.

Del 3. Skriv aleine

Etter å ha diskutert med mange andre i klassen har du forhåpentligvis fått mange ulike innfallsvinkler til novella. Nå skal du bearbeide disse inntrykkene ved å skrive aleine.

 1. Ofte er avslutninga av ei novelle viktig å lese nøye. Les fra "Bare tenk på kloden som en person" og ut novella. Hvilken rolle spiller denne avslutninga for hva du mener er temaet i novella?
 2. Reflekter fritt rundt det du mener er temaet i novella: Er det et tema som du kan kjenne deg igjen i?

Del 4. Evaluer

 1. Diskuter i klassen: Hvordan likte dere denne måten å diskutere litteratur på?
 2. Hvilke andre måter syns dere er gode for å snakke om litteratur med andre?
 3. Må vi snakke om litteratur, eller er det bedre å se på det som en personlig opplevelse? Begrunn svaret.
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 03.04.2020

Læringsressurser

Episk diktning