Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

London – ei psykologisk krimgåte

Novella "London" er ei blanding av en psykologisk thriller og ei krimgåte. Klarer du å forstå hovedpersonen og løse krimgåta ved å samarbeide med medelever og nærlese teksten?

Del 1: Førlesing

Sitt i grupper. Under ser dere fem setninger fra novella dere skal lese. Les dem høyt for hverandre og diskuter spørsmålene nederst i oppgava.

 • Eg løftar høgre handa og legg ho på ryggen hans, lågt, litt over korsryggen, slik at ingen ser det.
 • Det følest som om eg blir fødd på ny kvar gong eg lèt kroppen min gli ned i det kalde vatnet, lèt det svelgje meg, lydlaust.
 • Fem meter over meg står Heather på kanten og tel ned.
 • Det går ein faen i meg, og eg heiser meg opp av vatnet og følgjer etter.
 • Eg spring heim, tårene brenn i kjakane mine, eg klarer så vidt å skjule andletet mitt for mor, spring opp trappene og inn på rommet mitt
 1. Hva tror dere kommer til å skje i teksten?
 2. Hvilket miljø er handlinga lagt til?
 3. Hvordan oppfatter dere stemninga i novella?
 4. Hvilket inntrykk får dere av hovedpersonen?
 5. Tror dere dette er ei novelle med en lykkelig slutt?

Del 2: Les med pauser

Sitt i grupper. Dere skal lese novella i tre etapper. Etter hver etappe skal dere kort diskutere noen sentrale spørsmål.

Novella "London" av Bjarte Klakegg.

Etappe 1

Les de to første avsnittene, til og med setninga "Det er alt som skal til." Diskuter:

 • Hvordan er stemninga i starten av novella? Begrunn ved å peke på setninger eller noen ord som dere syns skaper denne stemninga.
 • Hvordan er førsteinntrykket deres av hovedpersonen? Også her må dere begrunne ved å vise til sitater fra novella.
 • Hvordan tror dere novella slutter?

Etappe 2

Les videre til setninga "Det var ikkje min feil." Diskuter:

 • Er det hans feil? Begrunn svaret ved å vise til teksten.
 • Hvilken sammenheng kan dere se mellom nåtidshandlinga fra London og tilbakeblikket til ungdommen i Perth?

Etappe 3

Les deretter resten av novella og diskuter:

 • Var novella slik dere hadde forventa etter førlesinga?
 • Hvordan vil dere beskrive hovedpersonen?

Del 3: Temaet i novella

Nå skal du jobbe aleine.

 1. Les gjennom novella en gang til. Marker setninger i teksten som du mener er viktige, eller som du ikke forstår.
 2. Formuler det du mener er temaet i novella. Begrunn ved å vise til tre–fire setninger i teksten.
 3. Sammenlign det du har skrevet med andre i klassen. Har dere vært inne på noe av det samme? Kan noen hjelpe deg med å svare på eventuelle spørsmål du har notert ned?

Del 4: Nærles novella

I denne delen skal du øve deg på å nærlese sentrale deler av novella. Det vil si at du skal markere ord/setninger som er spesielt betydningsfulle. Du vil få tre oppdrag der du skal nærlese med et formål.

Oppdrag 1. Hvordan blir spenning skapt?

Den første delen av novella foregår i forretningsstrøket City i London. Spenninga og intensiteten i teksten øker allerede i avsnitt to, der jeget forteller om sine indre lengsler etter å dytte en mann ut i trafikken.

Oppdrag: Les det andre avsnittet og marker ordvalg, setningsoppbygning eller annet som du mener øker intensiteten i historien. I tillegg må du notere ned hvorfor du markerte akkurat disse delene av avsnittet.

Tips
 • Hvilket ord starter de fleste setningene med? Og hvilken funksjon har dette?
 • I dette avsnittet er den fortalte tida i novella svært lav. Det er som om tida går seint. Marker ord og/eller setninger som du mener skaper denne funksjonen.
 • Marker ord som tar for seg hovedpersonens kroppslige reaksjoner da han kjenner på lysten til å dytte den fremmede ut i trafikken. Hvilken effekt har ordvalget i tankereferatet her på leseren?

Oppdrag 2. Å forstå fortida

I denne andre delen er du på jakt etter å forstå det som er en avgjørende hendelse i hovedpersonens fortid: dødsfallet til Heather. Hva skjedde egentlig på stupebrettet i svømmehallen i Perth? Var det et overlagt drap?

Oppdrag. Les avsnittet under og marker deler av teksten som du mener taler for eller mot at hovedpersonen har begått et overlagt drap.

Eg klarer ikkje å samle tankane mine. Eg veit ikkje heilt kva eg skal gjere, kva eg skal seie, og før eg får tenkt meg om, har sinnet mitt spent beina under ho. Ho fell skrått mot meg, og eg må ta eit steg bakover, så ho ikkje ramlar i meg. Bakhovudet hennar treffer betongkanten med eit ”krakk”. Blekksprutaktig sklir ho over kanten og dei fem metrane ned mot den harde vassoverflata under oss. Eg står i den våte badebuksa mi i den store hallen og stirar på eit raudt punkt i den porøse betongen, kjenner ei kulde eg ikkje har kjent før.

Tips
 • Legg særlig merke til setninga som viser til selve handlinga som fører til fallet.
 • Hvordan vil du karakterisere ordvalget om Heathers død? Hvem sine ord er dette?

Oppdrag 3. Avslutninga

Avslutninga er gåtefull. Hvordan bidrar den til forståelsen av hva som er temaet i novella?

Oppdrag: Strek under passasjer i det siste avsnittet som du mener er viktige for å forstå hovedpersonen og temaet i novella.

Tips
 • Se på kontrasten mellom orda etter det aller siste kommaet i novella og resten av avslutninga.
 • Legg merke til hai-metaforen og orda som blir brukt om det å være på jakt etter et bytte.

Del 5: Påstander om novella

Diskuter påstandene under:

 • Hovedpersonen dreper, utvilsomt en forferdelig handling, men beskrivelsen av det som skjer på stupebrettet, viser at det kunne skjedd hvem som helst.
 • Beskrivelsen av hovedpersonens drømmer og ambisjoner viser at det ikke er tilfeldig at nettopp han blir drapsmann.
 • Hovedpersonen i novella har bare drept én gang.
 • Denne novella handler om helt vanlige drifter og lengsler hos mennesker.

Relatert innhold

Novella "London" skrevet av Bjarte Klakegg.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 07.09.2020

Læringsressurser

Episk diktning