Hopp til innhold

Fagstoff

Novellesjangeren

Novella er ei forholdsvis kort fortelling. Den skildrer gjerne ei enkelthending eller små klipp fra livshistorien til en person.
Nærbilde av irritert, men rolig jente som ser på en mann og måler han med blikket. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er ei novelle?

Novella er ei forholdsvis kort fortelling. Den skildrer gjerne ei enkelthending eller små klipp fra livshistorien til en person. Handlinga i ei novelle spenner vanligvis over et kort tidsrom, og det er få personer med. I novella kan mye bare være antyda. Novella har dessuten ofte en overraskende slutt.

Det usagte gir rom for fantasien

Fordi novella skal være kort, må forfatteren velge bort alle hendinger og detaljer som ikke er strengt nødvendige. Hver opplysning som står igjen, blir dermed tilsvarende mer betydningsfull. I tillegg vekker nettopp det usagte nysgjerrigheten vår, og vi suges inn i historien fordi den inviterer oss til å dikte med.

På sporet av ordet

Ordet novelle kommer fra italiensk og betyr "nyhet".

På 1200-tallet ble begrepet novelle for første gang brukt om fortellinger. Noveller var den gang korte, populære fortellinger om hendinger fra virkeligheten.

Konflikt og løsning

Som personene i andre typer fortellinger, opplever også hoved-personen i novella et problem eller en konflikt. I mange noveller bygges spenninga opp mot et høydepunkt på slutten. Dette høydepunktet er ofte samtidig et vendepunkt der konflikten eller problemet får ei overraskende og uventa løsning.

Men ikke alle novelleforfatterne følger dette tradisjonelle mønsteret når de skriver. Vi finner ikke alltid en klar spenningskurve, kanskje vi bare får presentert en konflikt som ulmer under overflata og som ikke finner noen løsning i det hele tatt. Forfatteren kan også la slutten være åpen slik at leseren selv må tenke seg hvilket utfall handlinga kan få.

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 10.01.2019

Læringsressurser

Episk diktning