Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk ei dystopisk novelle

Novella "Dagens fangst sprellende i nebbet" handler om ei kvinne som lever en eller annen gang i framtida.

I denne oppgava skal dere stort sett jobbe i grupper. Men noen av oppgavene krever at dere jobber aleine før dere skal diskutere sammen.

Del 1: Dystopisjangeren

Novella du skal lese, er en såkalt "dystopi". Diskuter i grupper. Dersom det er noen spørsmål dere ikke kan svaret på, så kan dere gjerne lese SNL sine sider om dystopier og lomvi.

 1. Vet noen hva en dystopi er?
 2. Har dere sett eller lest noen dystopier tidligere?
 3. Hva er en lomvi, og hvordan ser den ut?

Del 2: Les novella

Les novella to ganger. Den andre gangen du leser, skal du notere ned spørsmål til teksten. Det kan være noe hovedpersonen gjør som du ikke helt forstår, setninger som går igjen, eller annet du legger merke til i teksten.

Del 3: Men hvorfor ...?

 1. Skriv ned ett spørsmål til novella på et ark eller på PC-en. Velg ut noe du syns er sentralt for å kunne forstå novella best mulig.
 2. Send arket/dokumentet rundt i gruppa. Alle deltagerne skal skrive ned noe på lappen. Dere kan enten prøve å svare på spørsmålet eller lage nye spørsmål.
 3. Når spørsmålet kommer tilbake til den som skrev det, skal dere diskutere alle spørsmålene og svara i gruppa. Kommer dere nærmere en felles forståelse av teksten?

Del 4: Fullfør setningene

Jobb først aleine: Fullfør setningene under skriftlig. Sammenlign deretter setningene deres i gruppa.

 1. Jeg tror hovedpersonen er så opptatt av fugler fordi ...
 2. Jeg syns hovedpersonen virker ...
 3. Sammenlignet med vårt samfunn virker samfunnet novella skildrer ...
 4. Jeg tror det forfatteren av novella vil fortelle leseren, er at ...

Del 5: Avslutninga

Diskuter det siste avsnittet i teksten. Hva kan dette bety?

Siv stormer over til vinduet. Postdronene beveger seg inn og ut av mottakskanalene. Kretser, går inn for landing, letter, flyr, mens vinden grafser og griper etter de blanke metallkroppene. Dykker, flerrer lufta. Stiger triumferende opp med dagens fangst sprellende i nebbet.

Del 6: Hva vil novella si oss?

 1. Les novella en gang til.
 2. Diskuter i grupper eller skriv aleine: Hva er det denne novella vil si oss? Begrunn ved å trekke ut minst to sitat fra novella som du/dere mener er viktige.
 3. Mener dere det dystopiske samfunnet hovedpersonen lever i, er troverdig? Hvorfor (ikke)?

Del 7: Skriveoppdrag

Nå får gruppa tre skriveoppdrag. Velg om dere vil jobbe aleine eller i par. Hvert skriveoppdrag tar for seg et virkemiddel i novella. Målet er at dere skal skrive ett avsnitt om dette virkemiddelet og vise hvordan det får fram temaet i teksten.

Se gjerne den relaterte artikkelen nederst for tips om hvordan dere bygger opp avsnitt.

Skriveoppdrag 1: Kontrast

Sammenlign de to sitatene fra novella under. Begge skildrer et måltid. Det første er måltidet til lomvien, det andre til Siv. Konsentrer deg om ordvalget i skildringa av de to ulike måltidene:

Ungene skriker etter mat, og får dele fisken mor har med til dem. De flerrer skinnet, river og sliter i kjøttet.

Siv ber om påfyll av vin, leiligheten advarer og foreslår en alkoholfri variant. Siv ber om druesaft.

Tips

Se på verba. Lomvibarna "skriker", "flerrer", "river" og "sliter", mens Siv "ber om"og leiligheten "foreslår". Hvilken effekt har dette ordvalget?

Skriveoppdrag 2: Bokstavrim og innrim

Finner du bokstavrima i sitatene under? Hvilken funksjon mener du disse har i teksten?

Vinden river i vingespennene deres som i spente seil, de legger seg opp mot den, utnytter krafta til å komme seg dit de selv vil.

Fra fjellveggen skrikes det på flere fuglespråk. Hver fugl har sin egen faste fjellhylle, hver familie fisker for seg. Til sammen blir de tusen fuglene en yrende by.

Tips

Les gjerne utdraget høyt. Legg ekstra vekt på de orda som starter med samme konsonant eller har en vokal som går igjen. Hvordan syns du fuglelivet framstår her? Sammenlign gjerne med teksten like etterpå i novella.

Skrivoppdrag 3. Tanke- og handlingsreferat

I sitatene under skildrer handlingsreferatet Sivs liv i leiligheten, mens tankereferatet beskriver drømmene hennes. Sammenlign språket i de to ulike sitatene. Hvordan får det fram temaet?

Resten av dagen forløper som normalt. To gode arbeidsøkter ved hjemmekontoret. Middag med Sonja. Kvelds med Tormod og Vigdis fra Reykjavik. Fine samtaler om kunst og mote i det tjueførste århundre. (...)

Hundrevis av sterke klør griper om rekkverk, utspring og takrenner, hundrevis av fjærkledde vinger løfter den gamle villaen til værs. Stiger, stiger, flyr, flyr av sted. På vei til et annet sted.

Tips
 1. Se på tegnsettinga og hva det gjør med lengden på setningene.
 2. Legg merke til ordvalget.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 04.09.2020

Læringsressurser

Episk diktning