Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

En digital diskusjon om Det ødelagte gjerdet

Ei litt gåtefull novelle om et ungt par, et eldre par og et ødelagt gjerde. Hva vil egentlig denne novella fortelle oss? Her skal vi prøve å diskutere både digitalt og muntlig. Målet er at alle i klassen skal bidra, og at du skal lese bidragene til hver av medelevene dine.

Oppgave 1. Hvordan skal vi lese novella?

Start med å diskutere hvordan dere best liker å lese en ny tekst. Ta gjerne ei avstemning i klassen. Velg blant alternativene under, eller kom med egne forslag:

 1. En elev i klassen, som liker å lese høyt, leser for resten av klassen.
 2. Læreren leser høyt for klassen.
 3. Les stille inni dere.
 4. Lag rollespill. Dette er en god lesestrategi for å gjøre teksten mer levende:

  En er forteller og leser alle referat og skildringer.

  Ei er den gamle dama og leser hennes replikker høyt.

  En er den gamle mannen.

  Ei er den unge jenta

  En er den unge gutten.

Oppgave 2. Diskutere digitalt

Etter at dere har lest novella, sitter dere antageligvis igjen med

 • en slags forståelse av hva novella handler om, og hva den vil fortelle dere
 • mange spørsmål om teksten

Målet er nå at alle elevene i klassen skal få innsikt i tankene til alle medelevene sine. Og det kan vi få til med en digital diskusjon. Opprett et diskusjonsforum på den digitale plattforma skolen bruker.

Hvorfor digital diskusjon?

Hvorfor skal vi diskutere innholdet i en tekst digitalt? Er det ikke mye bedre å bare si det høyt, ansikt til ansikt?

 • Ofte syns mange det er skummelt å rekke opp hånda og komme med tolkninger av en tekst de ikke kjenner til. Kanskje ender det opp med at det blir en diskusjon mellom to–tre elever og læreren?
 • Fordelen med å diskutere ukjente tekster skriftlig er at alle i klassen skal bidra. Kanskje er det slik at den sjenerte jenta eller gutten på bakerste rad, viser fram noe som hen ellers aldri får bidratt med?
 • I tillegg skal du antageligvis lese 25–30 ulike tolkninger av teksten. For hver tolkning du leser, vil den egen forståelse utvides.
 • Dessuten blir det mindre skummelt å heve stemmen og si noe høyt etter å lest andre sine tolkninger. For kanskje var det ikke slik at du var "helt på jordet" eller "ikke forstod noen ting"?

 1. Velg fem elever som skal skrive inn sitt bidrag i diskusjonsforumet dere har opprettet. Dere fem skal skrive inn en første tolkning og spørsmål dere har om novella. Start gjerne med setninger som:

  Jeg tror denne novella handler om ...

  Det jeg tror denne novella vil fortelle oss, er at ...

  Temaet i novella er ...

  Det jeg ikke forstod, var ...

 2. Nå skal resten av klassen bidra. Alle i klassen skal lese alle fem innleggene og kommentere minst ett av dem. Kommentaren skal vise til innlegget dere kommenterer. Om du vil legge inn en kommentar som markerer enighet, bør kommentaren din utvide det første innlegget. Det kan du for eksempel gjøre ved å vise til en konkret hendelse eller et sitat fra novella. Om du markerer uenighet, så pass på å uttrykke deg forsiktig, slik at klassen får et hyggelig tolkningsfellesskap. Bruk sitater eller eksempler fra novella for å begrunne påstandene dine. Du kan for eksempel skrive:

  Ja, det er jeg helt enig i. Legg merke til at ..., / for eksempel sier gutten at ...

  Ja, kanskje ..., men tror du ikke at ...? Se for eksempel hva jenta sier til gutten: ...

  Jeg forstår heller ikke helt hvorfor, men kanskje ...

  Etter alle har lagt inn sine kommentarer, skal dere lese over hverandres kommentarer, slik at dere får innsikt i tankene alle i klassen har om novella.

Oppgave 3. Snakk sammen!

 1. Nå er det på tide å snakke om novella i en felles klassediskusjon. Kanskje er det ikke så skummelt nå som dere har fått innsikt i hva de andre i klassen tenker? Få læreren deres til å notere ned viktige stikkord fra diskusjonen på tavla.
 2. Etter diskusjonen: Sett av 5–10 minutter til å skrive ned på nytt hva du mener er temaet i novella. Husk på hva medelevene dine har sagt og se på notatene på tavla.

Oppgave 4. Nærles novella

Når dere har kommet fram til temaet, altså hva forfatteren vil fortelle leserne sine med novella, er det på tide å utforske hvordan dette temaet kommer til syne. Da må du nærlese novella. Har du fått novella på ark, bør du finne fram noe å skrive med. Om du leser digitalt, bør du lime novella inn i et program der du kan notere.

Målet med nærlesinga er å finne ut

 • hvordan forfatteren har skrevet novella
 • hvorfor hen har skrevet den på denne måten

Nærles og marker

 • Ta for deg sitater fra novella som du synes er viktige.
 • Fokuser på momenter som gjentar seg. Dette er ofte viktig.
 • Novella har noen symboler. Finner du dem? Hva kan de bety?
 • Legg merke til hvordan synsvinkelen skifter i novella. Hvorfor har forfatteren gjort dette?
 • Avslutninga. Hva kan den bety?
 • Tittelen. Hvorfor heter novella "Det ødelagte gjerdet"?

Oppgave 5. Diskuter i fellesskap

Gå gjennom funna deres i fellesskap. Dere kan for eksempel

 1. dele tavla i fire med overskriftene: "synsvinkel", "symbolikk", "viktige sitater" og "avslutninga". Brainstorm i klassefellesskap og skriv inn det hver enkelt elev har funnet ut.
 2. diskutere funna i grupper eller par før dere har en felles gjennomgang i klassen.
 3. opprette en digital diskusjon igjen. Diskuter det dere mener er de viktigste virkemidlene og hvilken funksjon de har her. Oppsummer muntlig til slutt.

Oppgave 6. Hva mener du er viktigst?

 1. Les gjennom novella på nytt. Velg deg enten en passasje (for eksempel fem–seks setninger) eller to–tre sitater som du syns viser temaet i novella veldig godt.
 2. Sitt i grupper. Fortell hverandre hvorfor dere har valgt akkurat denne passasjen eller disse sitatene.

Oppgave 7. Oppsummer

Hvordan har det vært å diskutere ei novelle på denne måten – altså ei veksling mellom digital diskusjon og muntlighet? Skriv en logg der du reflekterer over dette:

 • Hvordan syns du det fungerte å diskutere en ukjent tekst på denne måten?
 • Var det noe du ville gjort annerledes?
 • Fikk du bedre innsikt i resten av klassens tolkninger enn om dere bare skulle diskutert novella i grupper eller i klassefellesskap? Begrunn svaret ditt.
 • Vil du si at denne måten å jobbe på økte din forståelse av teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 27.04.2020

Læringsressurser

Episk diktning