Hopp til innhold

Øvelse

Fortelletempo

Oppgave

Tid og fortelletempo

Oversvømmelse i Akerselva, med store vannmasser. Foto.

Les eller lytt til fortellinga H20 (under) av Thomas J.R. Marthinsen.

  • Forklar hva vi mener med fortelletempo.
  • Hvordan er fortelletempoet i denne teksten? Gi eksempler som underbygger svaret ditt.
  • Hva slags virkning har fortelletempoet i denne fortellinga?

"H2O"

0:00
-0:00
Sist faglig oppdatert 09.01.2019
Skrevet av Tone Elisabeth Grundvig

Læringsressurser

Episk diktning

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell