Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

I forhold til (hva da?)

"I forhold til fristen er det for seint". Frasen "i forhold til" er blitt ren mote i Norge de siste årene. Hvis du lærer deg når du egentlig skal bruke uttrykket, kommer du til å legge merke til hvor ofte andre bruker det feil.

Oppgave 1

I de fire setningene under er i forhold til brukt riktig bare én gang. Hvilken av setningene tror du er riktig?

Når er det riktig å bruke "i forhold til"?

Først og fremst bruker vi i forhold til når vi sammenligner to ledd. Kan du bytte ut uttrykket med "sammenlignet med", er det antageligvis riktig:

 • Hun var liten i forhold til søstera si.
 • Hun var liten sammenlignet med søstera si.

I åpne spørsmål om for eksempel plassering, som:

 • Hvor er skolen i forhold til huset ditt?

Oppgave 2

Sitt sammen to og to:

 1. Diskuter om i forhold til er brukt riktig i setninga på kortet under. Husk at du stort sett bare skal bruke det der du kan bytte ut i forhold til med "sammenlignet med". Unntaket er åpne spørsmål, som beskrevet i punkt to over.
 2. Hvis dere mener i forhold til er brukt feil, prøv å lage en bedre formulering.
 3. Et tips: "Det enkle er ofte det beste".

Hvorfor overforbruker vi "i forhold til"?

Mye av grunnen til at nordmenn stadig vekk skriver og sier i forhold til, er

 • at vi har hørt det så mye at vi tror det er rett
 • at vi jåler til språket unødvendig

Når det gjelder det siste punktet, så kan det virke som mange tror språk er bra om det er komplisert. Det stemmer ikke. Faktisk er språk best om det er enkelt og greit å forstå. Det er ikke galt å bruke et fremmedord av og til, men det å skrive korte, enkle setninger som mottakeren ikke må lese flere ganger for å forstå, er det samme som godt språk.

Oppgave 3

I setningene under er i forhold til brukt feil. Setningene er forsøkt rettet opp i, men de mangler et ledd som skal erstatte i forhold til. Skriv inn ordet du mener passer i setninga for at det skal bli godt språk.

Tips

Hvis du har fått tilbakemelding på at du bruker for mye i forhold til i tekstene dine, kan du legge inn et ordsøk i dokumentet ditt før du leverer. Bruk ti minutter til å sjekke om du kan erstatte frasen med andre uttrykk. Først og fremst er det om å gjøre å skrive enklere:

Kan du kanskje bytte ut i forhold til med:

 1. Preposisjoner? Hun kommer med forslag i forhold til forbedringer./Hun kommer med forslag til forbedringer.
 2. Uttrykk som "når det gjelder": I forhold til miljøproblemene, må vi ta oss sammen./Når det gjelder miljøproblemene, må vi ta oss sammen.
 3. Rett og slett et enklere språk? Prøv å skrive om hele setninga. Bruk færre ord: Jeg vil nå oppsummere alle aspektene i forhold til utviklinga til hovedpersonens personskildring./ Når det gjelder utviklinga til hovedpersonen...
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 09.12.2019

Læringsressurser

Skriv korrekt og god norsk!