Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sin/sitt/sine eller hans/hennes/deres?

– "Han vasket tåneglene hans."


– "Hæ, var ikke det litt vel intimt?"


– "Det må jo være lov å vaske neglene sine når de er skitne!"


– "Åja... sine ja..."

Den lille dialogen øverst viser at det å blande "sin" og "hans" kan skape forvirring. For når er det egentlig du skal bruke hans / hennes, og når skal du bruke sin?

For å få til denne oppgava er det en fordel å kjenne til begrepene subjekt og verbal:

  1. Subjektet i ei setning er den eller det som gjør noe. Ganske ofte er subjektet et substantiv: "Mannen sover". Men det kan også være et pronomen: "Han sover".
  2. Det er ikke vanskelig å finne verbalet i ei setning. Verba i ei setning er nemlig alltid verbaler: "Mannen sover, og barnet skal sove."

Oppgave 1

Klarer du å se hvilke fire setninger som er riktige under? Fire av setningene har helt riktig bruk av sin, hans, hennes eller deres, mens fire er gale.

Forklaring

Se på setningene:

  1. Hun skrev dikta sine mens hun bodde i Italia.
  2. Hun skrev dikta hennes mens hun bodde i Italia.

Den første setninga betyr at "hun" var i Italia og skrev sine egne dikt. Den andre betyr at hun skrev dikta til en annen kvinne mens hun var i Italia.

Regel

Når du viser tilbake til subjektet i setninga (S), skal du alltid bruke pronomenet sin/si/sitt/sine:

  • Hun (S) klaga til mora si.
  • De (S) kyssa konene sine.
  • De (S) kjøpte hunden sin på en kennel i Bodø.

Når du viser til andre setningsledd, skal du bruke hans/hennes/deres:

  • Hun klaga til mora hennes. (Siden det er brukt "hennes" her, må setninga bety at "hun" gikk til mora til ei annen jente og klaga.)
  • De kyssa konene deres. (Her er det noen som kysser andres koner, ikke sine egne).
  • De kjøpte hunden deres på en kennel i Bodø. ("De" har dratt til Bodø for å kjøpe hunden til noen andre).

Oppgave 2

Se på setningene under. Hvilket ord viser ordet med tykk skrift til?

Oppgave 3

Oppgave 4

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 19.11.2019

Læringsressurser

Skriv korrekt og god norsk!