Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

For eller får?

Selv om du uttaler de to ordene likt, betyr de ikke det samme.

Oppgave 1

Under ser du to setninger med riktig bruk av for og får. Klarer du å forklare med egne ord når du skal bruke for, og når du skal bruke får?

Tips: Det kan lønne seg å prøve å plassere dem i ordklasser.

 • Jeg får vel gå hjem nå.
 • Du har for mange planer.

Når skal du bruke får?

 • Å få – nå får – i går fikk – har fått.
 • Jeg (S) får ikke lov til å gå aleine. (i betydningen "lov til").
 • Du (S) får ei pakke i posten. ("motta").
 • Vi (S) får se om han vinner kampen på lørdag ("komme til å").

Når skal du bruke for?

For kan være en preposisjon.Vi kan bruke det i mange ulike betydninger, men det som er felles for dem alle, er at ordet for er ubøyelig:

 • Det var vanskelig for henne å spørre om hjelp.
 • Jeg jobber for et advokatfirma i Trondheim.

I tillegg kan for være en konjunksjon. Det betyr at vi bruker det til å binde sammen setninger. Vi pleier å bruke for når vi skal fortelle om årsaken til noe:

 • Hun kom for å ordne opp i problemene.

Men hvordan skal jeg huske dette?

Tips: Sjekk om du kan bøye ordet. Dersom det er mulig å bøye det, skal du bruke får. Sett setninga i fortid, altså den forma du setter "i går" foran for å sjekke:

Eksempel: I disse setningene fungerer det fint med fikk:

 • Jeg får/fikk ikke lov til å gå aleine.
 • Du får/fikk ei pakke i posten.

Men i disse blir det helt galt:

 • Det var vanskelig for/fikk henne å spørre om hjelp.
 • Jeg jobber for/fikk et advokatfirma i Trondheim.
 • Hun kom for/ fikk å ordne opp i problemene.

Oppgave 2

Oppgave 3

Tillegg

Får kan også bety sau. Da er det et substantiv:

 • Bonden har mange får gående ute på beite.

Skriver du for med en tøddel over, fôr, er det mat du gir til dyr. Også da er det et substantiv:

 • Mange får for mye fôr. Da blir de tykke.
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 07.01.2020

Læringsressurser

Skriv korrekt og god norsk!