Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Og eller å?

Og og å: Som oftest uttaler vi ordene likt, så i talen trenger vi ikke tenke på hva som er riktig. Men når vi skriver, er det viktig å kunne skille bruken av disse to fra hverandre.

Oppgave 1

Test deg selv først. Trykk på og eller å der du mener det er brukt feil i teksten under.

Når skal du bruke og, og når skal du bruke å?

Du skal få to forklaringer på når du skal bruke og, og når du skal bruke å.

Den første er den enkle forklaringa. Dette er ikke en regel, men et tips. Tipset er greit å lære for deg som har store problemer med og/å. Kanskje synes du også det er vanskelig å forstå og huske grammatiske regler? Men du må kunne litt engelsk, og det er ikke 100 % sikkert.

Den andre forklaringa krever at du forstår noe grammatikk og husker regler. Her trenger du ikke være avhengig av engelskkunnskapene dine. Og lærer du disse reglene, skal du være helt sikkert på når du skal bruke og/å. Selv om du går for denne, bør du lese gjennom og gjøre alle oppgavene under.

Den enkle forklaringa

Et godt tips for å knekke og/å-koden er å oversette fra norsk til engelsk. Du trenger ikke være ekspert i engelsk for å forstå sammenhengen mellom norsk og engelsk når det gjelder bruk av og/å.

Oppgave 2

Se på setningene under. Ser du et mønster i når en på engelsk bruker and/to og når vi på norsk skriver og/å?

Sammenligning av and/to og og/Å

Engelsk

Norsk

I'm going to town to meet my friends.

Gunnlaug visited England and Sweden.

He decides to return.

He was a good warrior and received a reward.

Jeg drar til byen for å møte vennene mine.

Gunnlaug besøkte England og Sverige.

Han bestemmer seg for å vende tilbake.

Han var en god kriger og fikk en belønning.

Løsning

Der engelskmennene skriver and, skal vi på norsk stort sett skrive og. Der det på engelsk blir brukt to, bruker vi å på norsk.

Oppgave 3

Prøv deg på setningene under. Om du er i tvil om det skal være og eller å, oversett til engelsk.

Et lite tillegg

Når du oversetter til engelsk, vil du legge merke til at engelskmennene ofte bruker -ing form på verbene sine: "Anders has quit smoking". Skal du da bruke og eller å? Se på tabellen under:

Å ved engelsk ing-form

Engelsk

norsk

Anders has quit smoking.

She left without paying.

Anders har sluttet å røyke.

Hun dro uten å betale.

Tipset er at om du oversetter til engelsk og får "ing"-ending, skal det stort sett være å på norsk.

Regler for og/å

Nå skal vi gå over til å se på regler og grammatikk. Her få du mer inngående kunnskap om når du skal bruke og/å.

  1. Å er infinitivsmerke og kan bare stå foran verb i infinitiv: Hun likte å seile. Han satte i å synge av full hals.
  2. Og er et bindeord som binder sammen ord eller setninger av samme slag: Bikkja er gammel og snill. (adjektiv + adjektiv) Per og Anne koste seg på kino. (substantiv + substantiv). Han gikk hjem, og hun gikk på kino. (setning + setning).
  3. Når skriver vi og foran infinitiv? Av og til har vi to sidestilte infinitiver etter hverandre i en setning. Da skal vi bruke og for å binde dem sammen: Anne kan danse og spille gitar.

Noen vanskeligheter

Som du ser av regel 1 over, skal du bare bruke å foran verb i infinitiv. Dette burde være en enkel og grei regel. Men regel 3 kan forvirre: Du skal bruke og når du binder sammen to infinitiver. Det heter altså:

  • Jeg vil spise og drikke.

Årsaken er at disse to infinitivene er sidestilte, slik det står i regel 3.

Men hva med denne setninga. Den har to infinitiver etter hverandre. Hvorfor skal du bruke å her?

  • Kan du prøve å smile litt?

Svaret er at i den øverste setninga følger vi regel 3: "Spise" og "drikke" er sidestilte handlinger. Men i den nederste setninga er det "smile" som er hovedhandlinga, mens "prøve" er underordnet.

Var det komplisert? Trøst deg med at du kan bruke fortidsprøva. Dette er en enkel test for å sjekke om to infinitiver skal ha og eller å mellom seg

Fortidsprøva

Hvis du er i tvil om du skal bruke og eller å mellom to infinitiver, så sett begge verba i fortid (preteritum – den forma du bruker "i går" foran):

Eksempel 1: Jeg vil spise og drikke – Jeg spiste og drakk.

Løsning: Setninga blir grammatisk riktig om vi setter begge verba i fortid. Da er verba sidestilte, og vi skal ha og mellom dem.

Eksempel 2: Kan du prøve å smile litt? - Du prøvde å smile.

I dette eksempelet kan vi bare sette det første verbet i fortid. Det andre må vi beholde i infinitiv for at det skal bli riktig. Da er verba ikke sidestilte, og vi skal ha å mellom dem.

Forstod du fortidsprøva? Hvis ikke kan du trøste deg med at det fungerer med engelsktipset på disse to setningene også. Prøv selv!

Oppgave 4

Oppgave 5

Ta oppgave 1 øverst på sida en gang til. Får du alt riktig denne gangen?

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 13.12.2019

Læringsressurser

Skriv korrekt og god norsk!