Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsk på klassens styrker og svakheter

I denne oppgaven skal du forske på ditt eget og klassens språk. Den første delen skal gjøre deg kjent med det du er god til. Den andre delen handler om det du og de andre i klassen må øve på.

Denne oppgaven krever at dere har fått tilbakemelding på minst to tekster av læreren deres.

Steg 1: Bli kjent med dine egne styrker

Finn fram to tekster du har fått tilbakemelding på av læreren din. Skriv ned:

 1. Hva er det som går igjen av positive tilbakemeldinger i kommentarene underveis i de to tekstene? Hvis du får skriftlig tilbakemelding, er det viktig at du leser kommentarene i selve teksten.
 2. Hvilke positive tilbakemeldinger får jeg i sluttkommentaren fra læreren?
 3. Oppsummer med egne ord: Hva er mine styrker når jeg skriver tekster?
 4. Plukk ut det ene momentet som du får mest skryt for. Start setninga med å skrive: "Det jeg er aller best til, er å..."

Steg 2: Bli kjent med klassens styrker

Nå skal dere dele hva dere er gode til med resten av klassen. Det er mange måter å gjøre dette på, men målet er at dere skal se om det er noe som går igjen. Derfor må alle dele sine styrker.

Hvis dere vil være anonyme, kan dere:

Slik bruker dere Samtavla
 • Den som skal administrere Samtavla, for eksempel læreren, trykker på lenka over og logger seg inn.
 • Administratoren deler Samtavla på skjerm i klasserommet.
 • Trykk på nøkkel-ikonet øverst til høyre. Da vil pin-koden for den aktuelle Samtavla dukke opp.
 • De som skal delta går inn på Samtavla.no og trykker "delta". Her kan de legge inn riktig pin-kode.
 • Legg inn ditt bidrag ved å trykke på den store oransje knappen nederst til venstre.

Hvis det er greit for alle i klassen å dele, kan dere:

 • Gå opp på tavla og skrive deres bidrag. Skriv slik at alle i klassen får plass.

Avslutt med å oppsummere: Hva er det som går igjen? Hva er vi i klassen gode til?

Steg 3: Bli bevisst feilene dine

For å bli god til å skrive er det viktig å kjenne til både styrker og svakheter du har. Det er ingen skam å sette ord på hva du må jobbe med. Det er jo nettopp dette som kan få deg til å bli bedre til å uttrykke deg skriftlig!

Les gjennom tekstene med tilbakemeldinger fra læreren din én gang til. Nå skal du notere ned:

 1. Påpeker kommentarene noen typiske feil ved grammatikken og rettskrivinga? Dette kan kan f.eks. være og/å-feil, særskrivingsfeil, stavefeil, stor/liten bokstav eller annet.
 2. Hva med kommentarene om setningsoppbygginga? Dette kan være for lange setninger, mangel på flyt mellom setningene, manglende kommatering eller annet.
 3. Legg merke til sluttkommentaren og oppsummer med egne ord:
 • Hva er de vanligste grammatiske feilene i tekstene dine? Skriv dem ned slik at det du sliter aller mest med, er det som står øverst.
 • Hva er de vanligste feilene i setningsoppbygginga di? Også her skal du skrive ned slik at den vanligste feilen står øverst.
 • Marker ett punkt du mener er aller viktigst at du jobber med.

Steg 4: Bli kjent med klassens vanligste feil

Nå har alle medelevene dine skrevet ned de vanligste feila sine. Det er på tide å sjekke om dere har noen felles.

Følg samme oppskrift som da dere skrev om styrkene deres. Men siden det ikke er sikkert at alle er like komfortable med å dele feila sine med hele klassen, bør dere være anonyme.

Bruk Samtavla eller en ordsky. Skriv inn den vanligste feilen deres.

Samtavle om vanlige feil

Oppsummer

Se på resultatet: Klarer dere å lage en nummerert liste over de fem–seks vanligste problemene i klassen?

Steg 5: Lag grupper

Ta utgangspunkt i lista over de fem–seks vanligste feilene. Organiser dere slik at dere har en gruppe til hver feil. Du skal gå til den gruppa som skal jobbe med det du har mest problemer med. Om din vanligste feil ikke kom med på lista, går du til en av gruppene som jobber med noe annet du trenger øving på.

Hvis det er slik at veldig mange i klassen gjør de samme feilene, kan det være dere bør ha to-tre grupper som alle jobber med denne feilen. Kanskje trenger dere tre grupper om særskriving? Det viktigste er at alle skal sitte på en gruppe der de kan jobbe med noe de sliter med skriftlig.

Steg 6: Lag et kreativt produkt

Nå skal dere sammen i gruppa lage et kreativt produkt som dere skal vise for resten av klassen. Målet er å både visualisere feilen og finne ut av hvordan dere kan bli bedre skrivere. Produktet skal inneholde:

 1. Et visuelt element som viser hvordan feilen typisk framtrer.
 2. Hvorfor gjør vi denne feilen? Hvilke regler og/eller tips finnes det for det grammatiske emnet?
 3. Oppgaver med fasit.

Tips til del 1

Målet er at dere skal vise klassen hvordan denne feilen typisk framtrer. Hvis dere tør, kan dere bruke utdrag fra egne tekster som eksempler. Dere kan også bruke eksempler fra ulike sider på Internett, skilt, restaurantmenyer eller annet.

Finn en måte å presentere det for klassen på som dere tror kan være både artig og lærerik. Det går både an å lage film, en kollasj til å henge på veggen eller annet.

Tips til del 2

Målet her er at dere skal reflektere over hvorfor flere i klassen gjør denne feilen. Diskuter med resten i gruppa og presenter resultatet. Aktuelle spørsmål kan være:

 • Hvorfor deler vi ord som skal skrives sammen på norsk?
 • Hvorfor er det så vanskelig å forstå når vi skal bruke og og når vi skal bruke å?
 • Hvorfor bruker vi ikke punktum litt oftere?

Avslutt denne delen med å vise hvilke tips eller regler som gjelder for det aktuelle emnet. Gode kilder her kan være Språkrådet, Riksmålsforbundet eller NDLAs sider om grammatikk.

Språkrådets nettsider

Riksmålsforbundets nettsider

Tips til del 3

Her skal dere undervise klassen i emnet. Lag gode oppgaver med fasit. Tenk over hvordan dere selv lærer best. Skal dere lage fyll-inn-oppgaver som dere går gjennom etterpå? Eller kanskje dere skal lage en Kahoot? Hva med et rollespill for klassen der en er lærer og en er elev – et rollespill der klassen kan bryte inn om "eleven" gjør noe galt? Pass i så fall på at "eleven" faktisk gjør en feil!

Steg 7: Refleksjon

Etter å ha framført og sett på de andre i klassen sine produkt, bør du avslutte med å skrive et refleksjonsdokument der du svarer på disse spørsmålene:

 • Hvilke feil gjør klassen?
 • Hvorfor gjør vi disse feilene?
 • Hvilke to–tre typiske feil gjør jeg?
 • Hvordan skal jeg jobbe videre for å forbedre skriftspråket mitt?
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 09.12.2019

Læringsressurser

Skriv korrekt og god norsk!