Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Stor eller liten forbokstav?

Skriver du Norsk eller norsk? Og hva med Mandag eller mandag? Disse oppgavene tar for seg noen vanlige feil ved bruk av liten og stor forbokstav.

Oppgave 1 – Egennavn

 1. Sjekk deg selv først. Trykk på alle ordene i teksten over som du mener har feil forbokstav.
 2. Under ser du en liste over noen av ordene i øvelsen over. De til venstre skal ha stor forbokstav, de til høyre liten. Klarer du å forklare hvorfor det er slik?
stor eller liten forbokstav

Stor forbokstav

Liten forbokstav

 • Henrik
 • Ibsen
 • Skien
 • Agder
 • Arbins gate
 • Grand hotell
 • apotekerlærling
 • syd
 • gate
Løsning

Svaret er at ordene til venstre er egennavn, mens ordene til høyre ikke er det.

Hva er egennavn?

Egennavn er navn som er særegent for den/det som har dette navnet: bygninger (Grand hotell, Stortinget), personer (Henrik Ibsen), geografiske steder (Skien, Agder) og aviser/tidsskrifter (Dagbladet).

På norsk skal du alltid skrive egennavn med stor bokstav. Et tips for å finne ut av om et ord er et egennavn eller ikke er å tenke: "Kan jeg telle det?". Om det er noe det bare er ett av, som f.eks "Grand hotell", er det et egennavn.

Hvis det er et substantiv du kan bøye, altså sette i flertall (flere hoteller, men bare ett Grand hotell), er det et fellesnavn. Disse skal skrives med liten forbokstav.

Forstod du regelen over? Prøv deg på oppgaven under for å sjekke

Oppgave 2

Oppgave 3 – nasjonalitet, språk og land

Oppgave 4 – måneder, år og høytider

Hva kan du fra før? Sjekk deg selv i oppgaven under. I den første setningen skal du fylle ut den manglende bokstaven, stor eller liten, i to norske setninger. I den andre skal du skrive forbokstaven i to engelske setninger.

Grunnen til at du både skal skrive engelsk og norsk, er at en vanlig årsak til mange feil med forbokstaver, er at vi blander norske og engelske skriveregler.

Hva lærte du av testen over? Fyll ut det manglende ordet i reglene om bruk av stor og liten forbokstav i måneder, år og høytider i oppgaven under:

Oppgave 5

Oppgave 6

Oppgave 7 – oppsummer det du har lært

Finn en medelev som mener hen mestrer stor og liten forbokstav. Få hen til å skrive ned minst tyve ord som betegner:

 1. egennavn
 2. land
 3. nasjonalitet
 4. språk
 5. ukedager
 6. måneder

Etterpå skal medeleven din lese opp ordene i tilfeldig rekkefølge. Det er om å gjøre for deg å svare "liten!" eller "stor!" hurtigst mulig. Men husk: Det er viktigere å få det riktig enn å være rask.

Medeleven retter på deg om du gjør noe galt. Gjør det om igjen til det sitter.

Oppgave 8

Skal du skrive ordet med stor eller liten forbokstav? Dra det til riktig boks.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 13.12.2019

Læringsressurser

Skriv korrekt og god norsk!