Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hun, henne, de og dem

Gir du en gave til "hun" eller "henne"? Og er det "de" eller "dem" som sykler sammen til skolen?

Både hun, henne, de og dem er personlige pronomen. Vi bruker ulike former av det personlige pronomenet i subjekts- og objektsform:

Subjekts- og objektsform av personlige pronomen

Subjekt

Objekt

1. person

jeg

meg

2. person

du

deg

3. person

han, hun, det.

han/ham, henne, den/det

Flertall

1. person

vi

oss

2. person

dere

dere

3. person

de

dem

Oppgave 1

Se på disse eksemplene. Klarer du å forklare, med egne ord, når du skal bruke det som heter subjektsform og det som heter objektsform?

  • Jeg ser deg.
  • Hun kjøper blomster til henne.
  • De spilte fotball sammen med dem.
  • Har han hentet dem?

Naturlig nok skal du bruke subjektsform når pronomenet er subjekt i setninga. Subjektet i ei setning er den eller de som gjør noe: "Hun løper". "De løper".

Ellers skal du bruke objektsform: "Han kysser henne". "Jeg ser dem".

Huskeregel

Hvis du synes det er vanskelig å finne ut av subjekt og objekt i setninga, kan du prøve å bytte ut pronomenet med jeg og meg.

Eksempel: Skal du skrive "De så hun" eller "De så henne"? Prøv å bytte ut "hun" med "jeg" og "meg": "De så jeg" eller "De så meg"? Her er det helt klart at "meg" skal være det riktige svaret.

"Meg" er objektsform, og da må du også bruke objektsform i tredje person: "De så henne".

Oppgave 2

Hun eller henne? Husk å tenke over om "hun" er den som handler i setninga. Da er "hun" subjekt, og det er bare da du skal bruke subjektsforma.

Oppgave 3

De eller dem?

Oppgave 4

I setningene under skal du bytte ut navnet med riktig pronomen.

Eksempel: Det står "Petter gav Anja pengene".

Du skal skrive: "Han gav henne pengene".

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 09.12.2019

Læringsressurser

Skriv korrekt og god norsk!