Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Mediefortellinger

Dette emnet handler om sammenhengen mellom form og innhold i ulike mediesjangrer. Du får kunnskaper om dramaturgi og fortellemåter som kan du bruke når du skal analysere et mediebudskap eller utforme egne mediefortellinger.

Mediesjangrer

Når tekster har mange fellestrekk, sier vi gjerne at de tilhører samme sjanger. Sjangrene er tilpasset bestemte situasjoner og formål og har ofte en karakteristisk form. Medietekster deles vanligvis inn i sjangrer ut fra form og funksjon, men ofte også ut fra innhold.

Læringsressurser

Mediesjangrer