Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Medier, folkehelse og livsmestring

Mediene bidrar til folkehelse og livsmestring fordi de dekker vårt behov for informasjon, meningsutveksling og underholdning. Sosiale medier styrker og skaper sosiale relasjoner. Gjennom mediene får vi et glimt inn i andres menneskers liv og en mulighet til å synliggjøre oss selv for andre.