Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Medier, folkehelse og livsmestring

Mediene bidrar til folkehelse og livsmestring fordi de dekker vårt behov for informasjon, meningsutveksling og underholdning. Sosiale medier styrker og skaper sosiale relasjoner. Gjennom mediene får vi et glimt inn i andres menneskers liv og en mulighet til å synliggjøre oss selv for andre.

Medier, arbeidsliv og integrering

Skolen skal forberede deg for et liv som arbeidstaker og samfunnsborger. Som arbeidstaker må du kjenne til regler som gjelder i arbeidslivet. Som samfunnsborger må du bidra til at alle føler seg akseptert og integrert i felleskapet.

Læringsressurser

Medier, arbeidsliv og integrering