Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Medier, folkehelse og livsmestring

Mediene bidrar til folkehelse og livsmestring fordi de dekker vårt behov for informasjon, meningsutveksling og underholdning. Sosiale medier styrker og skaper sosiale relasjoner. Gjennom mediene får vi et glimt inn i andres menneskers liv og en mulighet til å synliggjøre oss selv for andre.

Mediene dekker og skaper behov

Mediene dekker grunnleggende behov for informasjon, underholdning og sosial kontakt. Men mediene er også med å skape behov, blant annet ved å reklamere for produkter vi ikke visste at vi behøvde, og ved å få oss til å drømme om et liv vi ikke trodde var mulig.

Læringsressurser

Mediene dekker og skaper behov