Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Medier, folkehelse og livsmestring

Mediene bidrar til folkehelse og livsmestring fordi de dekker vårt behov for informasjon, meningsutveksling og underholdning. Sosiale medier styrker og skaper sosiale relasjoner. Gjennom mediene får vi et glimt inn i andres menneskers liv og en mulighet til å synliggjøre oss selv for andre.

Medier, kropp og helse

Mediene formidler viktig informasjon og gode råd om kropp, trening og kosthold. Dette hjelper oss til å leve sunt og godt. Men for den som sliter med helseangst, kan det være utfordrende at informasjon om alle mulige sykdommer er bare et tastetrykk unna. Dessuten er slett ikke alle rådene gode.

Læringsressurser

Medier, kropp og helse