Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Studer mediekommentaren «Sprekker trollene virkelig?»

Sven Egil Omdal har i mange år vært fast kommentator i flere norske aviser. Han har også skrevet mange mediekommentarer for mediefaget på NDLA. I denne oppgaven skal du nærlese en av disse kommentarene og beskrive sjangertrekk, oppbygning og bildebruk.
Portrett av Sven Egil Omdal. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Les mediekommentaren Sprekker trollene virkelig?, som ble skrevet etter massedrapene på Utøya 22. juli 2011.

  1. Hvilke forventninger har du til en tekst som presenteres som en «kommentar»?
  2. Hvilken problemstilling blir tatt opp i kommentaren «Sprekker trollene virkelig?»?
  3. Hvordan er teksten bygd opp?
  4. Omdal bruker et språklig bilde i overskriften og i ingressen. Hvilke tekster er det han refererer til her? Hva er sammenhengen mellom disse tekstene og det temaet Omdal skriver om?
  5. Det blir presentert to ulike prinsipielle standpunkt i denne kronikken. Hva går disse standpunktene ut på?
  6. Hvilket språklig bilde bruker Omdal når han presenterer standpunktet til norske redaktører?
  7. Når det gjelder det andre prinsipielle standpunktet, refererer Omdal til en amerikansk psykolog og en studie. Hvordan presenterer Omdal dette synet, og hvordan følger han opp det litterære bildet i overskriften?
  8. Kommenter måten Omdal argumenterer på. Har han en klar konklusjon?
  9. Hvilke trekk ved denne teksten tyder på at den tilhører sjangeren kommentar?

Relatert innhold

Når norske redaktører skal forsvare hvorfor de slipper hat og fremmedfrykt til i spaltene, viser de ofte til at troll sprekker i sollyset.

CC BY-SASkrevet av Oddvar Engan.
Sist faglig oppdatert 22.12.2017

Læringsressurser

Mediesjangrer