Hopp til innhold

Fagstoff

Reportasjen

En reporter forteller om det han eller hun har hørt og sett. Reportasjen består ofte av ett eller flere intervjuer i tillegg til reporterens egne beskrivelser. Vi skiller mellom nyhetsreportasjer og feature-reportasjer.
En mann i politiuniform står foran et bord med mikrofoner fra ulike norske medier. I bakgrunnen, som er ute av fokus, ser vi lys og utrykningskjøretøy. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er en reportasje?

Reportasjen er en vanlig sjanger i aviser, tidsskrifter, radio og på TV. Ordet reportasje kommer fra latin reportare, som betyr «å bringe tilbake». I reportasjen søker journalisten å oppnå nærhet til en hendelse og forsøker å leve seg inn hvordan menneskene som er involvert i hendelsen, opplever den.

Utgangspunktet for reportasjen er gjerne en nyhetssak eller et aktuelt tema. Felles for alle slags reportasjer er at journalisten eller fotografen selv drar ut for å oppleve og undersøke det som skjer, og for å snakke med aktuelle personer.

Det er vanlig å skille mellom to typer reportasjer:

  • nyhetsreportasjer
  • feature-reportasjer

Nyhetsreportasjen

Nyhetsreportasjen er en svært vanlig sjanger i aviser, nettaviser, radio og TV. Den tar utgangspunkt i en sak i nyhetsbildet, og journalisten fokuserer på å få fram det vesentlige ved denne saken. Reportasjen er ikke bare en fortelling om det som har skjedd, den inneholder også journalistens egne analyser og refleksjoner over det han eller hun ser og hører.

En nyhetsreportasje er et eksempel på en objektiv sjanger. Objektiv journalistikk bygger på etterprøvbare fakta og lar flere parter komme til orde. Objektive sjangre dokumenterer påstander og gir ikke uttrykk for journalistens egne meninger.

Virkemidler i nyhetsreportasjen

Formålet med reportasjen er at mottakeren skal få en følelse av å være tett på hendelsen. Direkte videooverføring på TV og i nett-TV gir seerne en opplevelse av å selv være til stede der det skjer. På radio kan nyhetsreportasjen, i tillegg til reporterens fortelling og intervjuer med involverte, også inneholde autentisk bakgrunnslyd.

Dramaturgi i reportasjer

Reportasjen skiller seg fra en fiktiv fortelling ved at den tar utgangspunkt i noe som faktisk skjer eller har skjedd. Det setter grenser for hvordan journalisten kan iscenesette fortellingen. Reportasjen har likevel gjerne et anslag og et høydepunkt. For å fange mottakernes oppmerksomhet har mange reportasjer en tydelig hovedperson, og vi får vite hvordan denne personen påvirkes av det som skjer.

Her er et eksempel på en nyhetsreportasje. Reportasjen på NRK Skole handler om et opprør på et ventemottak for flyktninger sommeren 2010. Hvilke innslag består reportasjen av? Hvordan er dramaturgien?

Sammendrag av nyhetsreportasje fra NRK skole

I 2008 besluttet regjeringen Stoltenberg å innføre en strengere asylpolitikk i Norge. Målet var å begrense antallet asylsøkere som ikke har behov for beskyttelse. Ett tiltak var å opprette såkalte ventemottak for folk som ikke hadde fått lov til å bli i Norge. Politiet gjennomførte en rekke aksjoner med tvangsutsending av papirløse asylsøkere. Reportasjen handler om opprør og hærverk på ventemottakene sommeren 2010. Et ventemottak ble ramponert, et annet brent ned til grunnen. I reportasjen ser vi bilder fra politiaksjonen, glimt fra de uverdige boforholdene på et ventemottak, et intervju med lederen av Utlendingsnemnda og et intervju med en av asylsøkerne.

Feature-reportasjen

Feature-reportasjen bruker andre virkemidler enn nyhetsreportasjen og har et noe annet formål. Den er både informerende og underholdende.

Feature-reportasjen blir gjerne kategorisert som en hybridsjanger, det vil si en objektiv sjanger som låner elementer fra subjektive sjangre. Dette er en sjanger med personlig vri, men den bygger på etterprøvbare fakta.

Feature-reportasjen kan beskrives som en mellomting mellom en journalistisk og en litterær tekst. Journalisten bruker litterære virkemidler for å gi leseren eller lytteren både en intellektuell og en følelsesmessig opplevelse. Hensikten er å la mottakerne komme nært inn på mennesker og hendelser.

I en slik sjanger har journalisten større frihet til å gå i dybden, være mer intim, og legge mer vekt på å skildre mennesker, miljøer og stemninger.

Eksempel: Nå vil Sara (22) prøve på nytt (feature-reportasje på nrk.no)

Virkemidler i feature-reportasjen

I en feature-reportasje kan journalisten utnytte språklige virkemidler og fortellertekniske grep på en måte som nærmer seg skjønnlitteraturen. Dessuten er samspillet mellom tekst og bilder et viktig virkemiddel i papiraviser. Det krever plass, og slikt stoff er derfor ofte å finne i avisenes helgemagasiner.

Mange nettaviser har tatt i bruk et nytt format for visning av feature-reportasjer, der bilder i fullbredde og små videoer innimellom legges over teksten. Bildene er ofte emosjonelle og trekker leseren med seg videre til et nytt avsnitt i fortellingen. Det finnes ulike nettverktøy som lager rammen for slike multimediale reportasjer. NRK bruker for eksempel verktøyet Polopoly.

I feature-reportasjer på TV har journalister og fjernsynsfotografer flere muligheter enn i nyhetsreportasjer. I noen tilfeller bruker de virkemidler fra fiksjonssjangre for å skape en levende framstilling, for eksempel rekonstruksjon av hendelser. I radio kan verbale skildringer og intervjuer krydres med stemningsskapende lyd.

Kilder

Steensen, S. (2009). Stedets sjanger: om moderne reportasjejournalistikk. IJ-forlaget.

Bech-Karlsen, J. (2000). Reportasjen. Universitetsforlaget.

Steenesen, S. (2009). Digital featurejournalistikk. Hvordan diskursiv praksis påvirker sjangerutvikling i en nettavis. https://www.researchgate.net/publication/270793189_Digital_featurejournalistikk_Hvordan_diskursiv_praksis_pavirker_sjangerutvikling_i_en_nettavis

Breivik, K. (2013, 29. november). Dybde på NRK.no. NRK beta. https://nrkbeta.no/2013/11/29/dybde-pa-nrk-no/

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Jostein Saakvitne og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 08.02.2021

Læringsressurser

Mediesjangrer