Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Journalistikk

Journalistikk er informasjon om noe som faktisk finnes eller noe som faktisk har hendt. Derfor må journalisten vurdere informasjon fra kilder på en kritisk måte. Journalisten har et viktig samfunnsoppdrag på vegne av folket og må følge presseetiske regler.

Slik jobber en journalist

Som journalist bruker du ulike kilder for å hente inn informasjon om faktiske hendelser. Så vurderer du informasjonen kritisk, og deretter utformer du en mediefortelling ved hjelp av de fortelletekniske virkemidlene du har til rådighet i sjangeren du har valgt.

Læringsressurser

Slik jobber en journalist