Hopp til innhold

Øvelse

Finn nyhetskriterier

Konflikt, vesentlighet, eksklusivitet, identifikasjon og nærhet, sensasjon og aktualitet er de seks nyhetskritierene (huskeregelen er KVEISA). Hvilke nyhetskriterier finner du i nettsaker fra VG og Dagbladet?

En person som leser nyheter på nettbrett på undergrunnen i Oslo. Foto.

Gå inn på disse nettavisene: VG og Dagbladet

  1. Finn to saker som bygger på nyhetskriteriet konflikt. Hva er konflikten i sakene?
  2. Finn en nyhet som bygger på nyhetskriteriet sensasjon. Hvorfor tror du denne saken har fått plass i avisa?
  3. Vesentlighet regnes ofte som det viktigste nyhetskriteriet og kan knyttes til journalistens samfunnsoppdrag. Finn saker som er vesentlige og viktige for publikum.
Sist faglig oppdatert 22.10.2019
Skrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen

Læringsressurser

Slik jobber en journalist

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell